Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phát biểu nghỉ hưu của thầy Nguyễn Văn Phú - HT Nhà trường


Phát biểu công bố quyết định nghỉ hưu của thầy Nguyễn Văn Phú - HT Nhà trường


Chào mưing năm học mới


Pháo hoa xuân ất mùi 2015 huyện lục ngạn


Hiển thị kết quả trong 1-4 (of 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 08/KH- Tuan
TênKế hoạch tuần 08/2019
Ngày BH:19/10/2019 8:20:04 SA
Số:Số 07/KHTuan
TênKế hoạch tuần 07/2019
Ngày BH:12/10/2019 8:34:45 SA
Số:Số 01/2019
TênĐiều chính PCCM lần 1 tuần 6
Ngày BH:05/10/2019 10:03:47 CH
Số:Số 03/2019
TênThời khóa biểu học thêm thực hiện từ tuần 6/2019
Ngày BH:05/10/2019 10:02:35 CH
Số:Số 02/2019
TênThời khóa biểu chính khóa thực hiện từ Tuần 6-2019
Ngày BH:05/10/2019 10:00:13 CH
Số:Số 02/KHThang
TênKế hoạch tháng 10/2019
Ngày BH:29/09/2019 8:23:30 SA
Số:Số 05/KHTuan
TênKế hoạch tuần 05/2019
Ngày BH:29/09/2019 8:18:22 SA
Số:Số 02/BM
TênBiểu mẫu bồi dưỡng thường xuyên
Ngày BH:26/09/2019 3:18:26 CH
Số:Số 04/KHT
TênKế hoạch tuần 04
Ngày BH:22/09/2019 7:34:28 CH
Số:Số 03 /KHT
TênKế hoạch tuần
Ngày BH:18/09/2019 8:05:53 SA
Số:Số 03/TKB
TênThời khóa biểu ôn HSG
Ngày BH:08/09/2019 8:24:57 CH
Số:Số 02/TKB
TênThời khóa biểu tuần 2/2019
Ngày BH:08/09/2019 8:22:11 CH
Số:Số 01
TênĐơn và phiếu đăng ký đấu thầu
Ngày BH:04/09/2019 8:55:22 CH
Số:Số 13/THPT
TênQuy định kiểm duyệt giáo án 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:33:53 CH
Số:Số 12/THPT
TênPhiếu đánh giá xếp loại giờ dạy 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:32:57 CH
Số:Số 11/THPT
TênMẫu kế hoạch chủ nhiệm 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:31:02 CH
Số:Số 10/THPT
TênMẫu kế hoạch cá nhân 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:29:01 CH
Số:Số 09/THPT
TênMẫu dự kiến chỉ tiêu 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:24:30 CH
Số:Số 08/THPT
TênXếp loại giờ dạy 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:16:08 CH