10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Hiển thị kết quả trong 1-50 (of 61)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 15/QĐ-THPT 01/02/2021 Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 QĐ---BCĐ-Covid-19-nam-2021-(1).doc   QĐ---BCĐ-Covid-19-nam-2021-(1).doc (36,5 KB)
Số : 2101/SGDĐT-MNPT 17/10/2020 Hướng dẫn dạy học Chương trình giáo dục địa phương trong trường phổ thông, từ năm học 2020-2021 Huong-dan-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-đia-phuong-trong-truong-pho-thong-tu-nam-hoc-2020-2021.pdf   Huong-dan-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-đia-phuong-trong-truong-pho-thong-tu-nam-hoc-2020-2021.pdf (377,15 KB)
Số 164/THPT 16/10/2020 Tiêu chuẩn thi đua giáo viên 4-Tieu-chuan-TĐ---GV-20-21.doc   4-Tieu-chuan-TĐ---GV-20-21.doc (227,5 KB)
Số: 26/2020TT-BGDĐT 13/09/2020 Thông tư 26/2020TT-BGDĐT TT-26---sua-doi-TT58.pdf   TT-26---sua-doi-TT58.pdf (1,71 MB)
Số 01- boi duong chinh tri he 10/08/2020 Thông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020 Thong-bao-tai-lieu-boi-duong-chinh-tri-he-2020.rar   Thong-bao-tai-lieu-boi-duong-chinh-tri-he-2020.rar (10,67 MB)
Số 03 TN THPT 01/08/2020 Tài liệu tập huấn thi TN THPT 2020 Tai_lieu_pho_bien_tai_phong_thi.doc   Tai_lieu_pho_bien_tai_phong_thi.doc (300,5 KB)
Số 01 09/05/2020 Góp ý - SGK Gop-y-sach-giao-khoa.rar   Gop-y-sach-giao-khoa.rar (1,7 MB)
Số 01 09/05/2020 Góp ý - SGK
Số 03 13/04/2020 LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN LICH-PHAT-SONG-HOC-TRUC-TRUYENS-tu-ngay-13-18.pdf   LICH-PHAT-SONG-HOC-TRUC-TRUYENS-tu-ngay-13-18.pdf (147,86 KB)
Số 604/KH-SGDDT 07/04/2020 Kế hoạch tổ chức dạy và học trên truyền hình ke_hoach_day_hoc_tren_truyen_hinh_pdf_signed_pdf-signed.pdf   ke_hoach_day_hoc_tren_truyen_hinh_pdf_signed_pdf-signed.pdf (382,28 KB)
Số 02 04/04/2020 Hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm soạn giảng học trực tuyến HDSD_tung-buoc-cho-hoc-sinh.docx (1,27 MB)
Số 02 04/04/2020 Hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm soạn giảng học trực tuyến HD-tung-buoc-Elearning--giao-vien-.docx (7,31 MB)
Số 43 03/02/2020 Công văn triển khai phòng, chống dịch bệnh virut Corona Cong-van-trien-khai-phong,-chong-dich-benh-virut-Corona.rar   Cong-van-trien-khai-phong,-chong-dich-benh-virut-Corona.rar (2,24 MB)
Số 16/CV-THPT 01/02/2020 Thực hiên nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường năm 2021 CV-phong-chong-Covid-19-nam-2021.doc   CV-phong-chong-Covid-19-nam-2021.doc (57 KB)
Số 17/2019/TT-BGDĐT 24/11/2019 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông TT-17-BANHANH-CT-BDTX-GV-CSGD-PHO-THONG.pdf   TT-17-BANHANH-CT-BDTX-GV-CSGD-PHO-THONG.pdf (1,21 MB)
Số 1583/SGDĐT-TCCB 01/11/2019 Ký hợp đồng làm việc 1583-signed.pdf   1583-signed.pdf (4,08 MB)
Số 1240/SGDDT-TCCB 30/10/2019 Công văn số 2140/SGDĐT-TCCB về về xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 xet_de_nghi_nang_bac_luong_truoc_thoi_han_2019_pdf_signed_pdf-signed.pdf   xet_de_nghi_nang_bac_luong_truoc_thoi_han_2019_pdf_signed_pdf-signed.pdf (390,71 KB)
Số 1993 11/10/2019 Công văn số 1993SGDĐT-TCCB về việc thực hiện KH BD CDNN và đăng ký thăng hạng CDNN giáo viên năm 2019 Cong-van-so-1993SGDĐT-TCCB-ve-viec-thuc-hien-KH-BD-CDNN-va-đang-ky-thang-hang-CDNN-giao-vien-nam-2019.zip   Cong-van-so-1993SGDĐT-TCCB-ve-viec-thuc-hien-KH-BD-CDNN-va-đang-ky-thang-hang-CDNN-giao-vien-nam-2019.zip (790,42 KB)
Số 08/THPT 02/09/2019 Xếp loại giờ dạy 2019-2020 xep-loai-gio-day-2019--2020.pdf   xep-loai-gio-day-2019--2020.pdf (299,59 KB)
Số 07/THPT 02/09/2019 Tiêu chuẩn thi đua giáo viên 2019-2020 tieu-chuan-thi-dua-2019--2020.doc   tieu-chuan-thi-dua-2019--2020.doc (235,5 KB)
Số 06/THPT 02/09/2019 Quy tắc ứng xử 2019-2020 qui-tac-ung-xu-2019---2020.doc   qui-tac-ung-xu-2019---2020.doc (83,5 KB)
Số 05/THPT 02/09/2019 Quy định hồ sơ sổ sách 2019-2020 qui-dinh-ve-ho-so-so-sach-2019--2020.doc   qui-dinh-ve-ho-so-so-sach-2019--2020.doc (63,5 KB)
Số 04/THPT 02/09/2019 Quy định tiết dạy 2019-2020 qui-dinh-tiet-day-2019--2020.doc   qui-dinh-tiet-day-2019--2020.doc (31 KB)
Số 03/THPT 02/09/2019 Quy chế dân chủ 2019-2020 qui-che-dan-chu-2019---2020.doc   qui-che-dan-chu-2019---2020.doc (114,5 KB)
Số 02 11/06/2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ don-xin-xac-nhan-trinh-do-tuong-duong-so-cap-ly-luan-chinh-tri.doc   don-xin-xac-nhan-trinh-do-tuong-duong-so-cap-ly-luan-chinh-tri.doc (31,5 KB)
Số 08/06/2019 THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DS-lop-2.pdf   DS-lop-2.pdf (230,59 KB)
Số 31/KH - THPT 15/03/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử KH-phoi-hop-don-ca-tai-tu---THPT-Phu-Hung.doc   KH-phoi-hop-don-ca-tai-tu---THPT-Phu-Hung.doc (51,5 KB)
Số 05 02/03/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ 2019 QUY-CHE-CHI-TIEU-NOI-BO-NAM-2019-(chinh-thuc).doc   QUY-CHE-CHI-TIEU-NOI-BO-NAM-2019-(chinh-thuc).doc (329 KB)
Số 05 20/10/2018 Tiêu chuẩn thi đua GV đã điều chỉnh Tieu-chuan-thi-đua-GV-2018--2019-(Đa-đieu-chinh).doc   Tieu-chuan-thi-đua-GV-2018--2019-(Đa-đieu-chinh).doc (213 KB)
Số 04/CM 19/09/2018 Mẫu chỉ tiêu bộ môn Mau-du-kien-chi-tieu.xls   Mau-du-kien-chi-tieu.xls (59,5 KB)
Số 03/CM 19/09/2018 Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy Phieu-danh-gia-xep-loai-gio-day.doc   Phieu-danh-gia-xep-loai-gio-day.doc (56 KB)
Số 02/KHCM 19/09/2018 Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn Mau-KH-to-CM--18---19.doc   Mau-KH-to-CM--18---19.doc (417 KB)
Số 01/KHCN 19/09/2018 Mẫu kế hoạch cá nhân Mau-KH-ca-nhan-18-19.doc   Mau-KH-ca-nhan-18-19.doc (409,5 KB)
Số 01/VBCM 27/08/2018 Quy định ký duyệt Giáo án 2018-2019 Quy-dinh-ky-duyet-GA.doc   Quy-dinh-ky-duyet-GA.doc (45,5 KB)
Số 01/VB -KHKT 27/08/2017 Văn bản, biểu mẫu thi khoa học kỹ thuật Van-ban-thi-KHKT.rar   Van-ban-thi-KHKT.rar (3,37 MB)
1355 30/07/2017 Tài liệu học chính trị hè 2017 1355_Cac-NQ-hoc-CT-he-(2).rar   1355_Cac-NQ-hoc-CT-he-(2).rar (115,08 KB)
Số 01/DGVC 28/05/2017 Đánh giá viên chức danh-gia-vien-chuc-2017.doc   danh-gia-vien-chuc-2017.doc (36 KB)
Số 01 16/04/2017 QUY TẮC QUAN HỆ ỨNG XỬ QUY-TAC-QUAN-HE-UNG-XU-CUA-NHA-GIAO,-CBQL,-NV-VA-HOC-SINH-TRONG-TRUONG-.doc   QUY-TAC-QUAN-HE-UNG-XU-CUA-NHA-GIAO,-CBQL,-NV-VA-HOC-SINH-TRONG-TRUONG-.doc (83,5 KB)
Số 16/KH-CCĐ 03/03/2017 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng chống KH-16-GĐ.pdf   KH-16-GĐ.pdf (223,91 KB)
Số 01/TCTĐ 10/02/2017 Tiêu chuẩn thi đua giáo viên 2016-2017 tieu-chuan-thi-dua-2016.doc   tieu-chuan-thi-dua-2016.doc (235,5 KB)
Số 01/QĐ-HS 10/02/2017 Một số quy định về hồ sơ sổ sách năm học 2016-2017 Mot-so-quy-dinh-ve-ho-so-so-sach.doc   Mot-so-quy-dinh-ve-ho-so-so-sach.doc (65,5 KB)
Số 01/QC -THPT 10/10/2016 Quy chế dân chủ năm học2016-2017 Quy-che-thuc-hien-dan-chu.doc   Quy-che-thuc-hien-dan-chu.doc (114 KB)
Số 30/2011/TT-BGDĐT 16/10/2015 Thông tư 30 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông TT-30---CTr--BDTX.pdf   TT-30---CTr--BDTX.pdf (180,74 KB)
Số 01/NQ 07/10/2015 Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm học 2015-2016 Nghi-Quyet-Hoi-nghi.doc   Nghi-Quyet-Hoi-nghi.doc (441 KB)
Số 01/KHNH 07/10/2015 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học KE-HOACH-THUC-HIEN-NHIEM-VU-NAM-HOC-(-Ban-chinh)-2015-2016.doc   KE-HOACH-THUC-HIEN-NHIEM-VU-NAM-HOC-(-Ban-chinh)-2015-2016.doc (529 KB)
Số 01/QCDC 07/10/2015 Quy chế dân chủ cơ quan Quy-che-thuc-hien-dan-chu.doc   Quy-che-thuc-hien-dan-chu.doc (587 KB)
Số 2008/SoGDĐT-GDTrH 05/10/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 2008-SGD-Huong-dan-nhiem-vu-GDTrH-nam-hoc-2015-2016.pdf   2008-SGD-Huong-dan-nhiem-vu-GDTrH-nam-hoc-2015-2016.pdf (658,38 KB)
Số: 1453/KH-SGDĐT 05/10/2015 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông, và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015 1453---BDTX-so-GD.pdf   1453---BDTX-so-GD.pdf (323,18 KB)
Số 01/MKH-BD 04/10/2015 Mẫu kế hoạch BDTX Mau-thu-hoach-BDTX.doc   Mau-thu-hoach-BDTX.doc (29,5 KB)
Số: 01 20/09/2015 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 Quy-che-chi-tieu-noi-bo.doc   Quy-che-chi-tieu-noi-bo.doc (513,5 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH