Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức

14/12/2019
 HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ VIÊN CHỨC
                                                 
1. Bìa kẹp thành phần tài liệu trong hồ sơ
TT
Số và ký hiệu
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
 
Số tờ
Ghi chú
1
(Số hiệu )
( ngày cấp/ ký)
Lý lịch viên chức
(Người ký )
 
 
2
 
 
Sơ yếu lý lịch viên chức
 
 
 
3
 
 
Giấy khai sinh
 
 
 
4
 
 
Bằng THPT
 
 
 
5
 
 
Bằng CĐ (nếu có)
 
 
 
6
 
 
Bằng Đại học
 
 
 
7
 
 
Bảng điểm ĐH
 
 
 
8
 
 
Các chứng chỉ (TH, TA, CDNN….)
 
 
 
10..
 
 
 
 
 
 
 
2. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự
TT
Số
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
Số tờ
Ghi chú
1
(Số QĐ)
(Ngày QĐ )
QĐ tuyển dụng
( người ký )
 
 
2
 
 
QĐ nâng lương
 
 
 
3
 
 
QĐ thâm niên
 
 
 
4
 
 
QĐ bổ nhiệm (nếu có)
 
 
 
5
 
 
QĐ Điều động, luân chuyển (nếu có)
 
 
 
6
 
 
Khen thưởng ( bằng khen, CSTĐCS trở lên )
 
 
 
7
 
 
Kỷ luật (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bìa kẹp nhận xét, đánh giá, đơn thư
TT
Số
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
Số tờ
Ghi chú
1
( Số VB)
( ngày ký)
Bản đánh giá viên chức
( người ký )
 
 
2
 
 
Chuẩn nghề nghiệp (nếu có)
 
 
 
3
 
 
Bản kê khai tài sản (BGH, KT)
 
 
 
4
 
 
Đơn, thư, thẩm tra, xác minh (nếu có)
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
Ghi từng loại giấy tờ vào đúng bìa kẹp và kẹp bản photo công chứng ( kèm theo). Riêng cuốn lí lịch và tờ sơ yếu lý lịch ( bản chính). 05 tờ phiếu trong túi để nguyên. Nộp về tổ trưởng vào thứ 3 tuần 19, tổ trưởng nộp về Tuấn thứ 7 tuần 19.
;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 02
TênCác biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020
Ngày BH:6/27/2020 7:50:55 PM
Số:Số 35/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:6/27/2020 7:44:38 PM
Số:Số 34
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:6/20/2020 8:55:09 AM
Số:Số 33KH tuan
TênKế hoạch tuần 33/2020
Ngày BH:6/12/2020 2:57:43 PM
Số:Số 32/KH - THPT
TênKế hoạch tuần 32
Ngày BH:6/6/2020 8:54:04 AM
Số:Số 06/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 6
Ngày BH:6/2/2020 6:24:57 AM
Số:Số 31/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 31/2020
Ngày BH:5/29/2020 3:23:52 PM
Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:5/23/2020 9:07:28 AM
Số:Số 29/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 29-2020
Ngày BH:5/16/2020 8:34:34 AM
Số:Số 28/HK - Tuan
TênKế hoạch tuần 28-2020
Ngày BH:5/9/2020 3:08:49 PM
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:5/9/2020 8:56:48 AM
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:5/9/2020 8:56:48 AM
Số:Số 09/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 5/2020
Ngày BH:5/3/2020 7:07:44 PM
Số:Số 27/KH - Tuan
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:5/3/2020 7:04:54 PM
Số:Số 26/KHTuan
TênKế hoạch tuần 26/2020
Ngày BH:4/26/2020 11:45:08 AM
Số:Số 23-TKB
TênThời khóa biểu tuần 26
Ngày BH:4/24/2020 8:19:00 AM
Số:Số 04/THPT
TênThời khóa biểu 12 tuần 25
Ngày BH:4/17/2020 9:11:39 AM
Số:Số 03
TênLỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN
Ngày BH:4/13/2020 8:14:47 AM
Số:Số 604/KH-SGDDT
TênKế hoạch tổ chức dạy và học trên truyền hình
Ngày BH:4/7/2020 8:34:10 PM