Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức

14/12/2019
 HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ VIÊN CHỨC
                                                 
1. Bìa kẹp thành phần tài liệu trong hồ sơ
TT
Số và ký hiệu
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
 
Số tờ
Ghi chú
1
(Số hiệu )
( ngày cấp/ ký)
Lý lịch viên chức
(Người ký )
 
 
2
 
 
Sơ yếu lý lịch viên chức
 
 
 
3
 
 
Giấy khai sinh
 
 
 
4
 
 
Bằng THPT
 
 
 
5
 
 
Bằng CĐ (nếu có)
 
 
 
6
 
 
Bằng Đại học
 
 
 
7
 
 
Bảng điểm ĐH
 
 
 
8
 
 
Các chứng chỉ (TH, TA, CDNN….)
 
 
 
10..
 
 
 
 
 
 
 
2. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự
TT
Số
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
Số tờ
Ghi chú
1
(Số QĐ)
(Ngày QĐ )
QĐ tuyển dụng
( người ký )
 
 
2
 
 
QĐ nâng lương
 
 
 
3
 
 
QĐ thâm niên
 
 
 
4
 
 
QĐ bổ nhiệm (nếu có)
 
 
 
5
 
 
QĐ Điều động, luân chuyển (nếu có)
 
 
 
6
 
 
Khen thưởng ( bằng khen, CSTĐCS trở lên )
 
 
 
7
 
 
Kỷ luật (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bìa kẹp nhận xét, đánh giá, đơn thư
TT
Số
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
Số tờ
Ghi chú
1
( Số VB)
( ngày ký)
Bản đánh giá viên chức
( người ký )
 
 
2
 
 
Chuẩn nghề nghiệp (nếu có)
 
 
 
3
 
 
Bản kê khai tài sản (BGH, KT)
 
 
 
4
 
 
Đơn, thư, thẩm tra, xác minh (nếu có)
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
Ghi từng loại giấy tờ vào đúng bìa kẹp và kẹp bản photo công chứng ( kèm theo). Riêng cuốn lí lịch và tờ sơ yếu lý lịch ( bản chính). 05 tờ phiếu trong túi để nguyên. Nộp về tổ trưởng vào thứ 3 tuần 19, tổ trưởng nộp về Tuấn thứ 7 tuần 19.
;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:11/21/2020 9:13:04 PM
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:11/14/2020 8:45:55 AM
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:11/7/2020 8:22:10 AM
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:10/31/2020 7:13:48 AM
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:10/31/2020 6:33:55 AM
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:10/23/2020 9:49:07 PM
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:10/23/2020 9:45:36 PM
Số:Số 08/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 8/2020
Ngày BH:10/23/2020 9:38:58 PM
Số:Số 02
TênLịch kiểm tra giữa học kỳ 1- 2020-2021
Ngày BH:10/17/2020 8:09:28 AM
Số:Số 01
TênKế hoạch ra đề kiểm tra giữa kỳ 1 - năm học 2020-2021
Ngày BH:10/17/2020 7:50:33 AM
Số:Số 07/KHTuan
TênKế hoạch tuần 7/2020
Ngày BH:10/17/2020 7:37:38 AM
Số:Số 164/THPT
TênTiêu chuẩn thi đua giáo viên
Ngày BH:10/16/2020 9:22:14 AM
Số:Số 161/KH-THPT
TênKế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021
Ngày BH:10/12/2020 9:09:57 AM
Số:Số 06/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 6-2020
Ngày BH:10/10/2020 10:17:35 PM
Số:Số 150/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 10/2020
Ngày BH:10/8/2020 8:06:38 AM
Số:Số 05/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 05/2020
Ngày BH:10/3/2020 9:11:33 AM
Số:Số 04/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 04-2020
Ngày BH:9/26/2020 9:47:01 AM
Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:9/18/2020 9:02:37 PM
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:9/13/2020 11:02:01 PM