Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức

14/12/2019
 HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ VIÊN CHỨC
                                                 
1. Bìa kẹp thành phần tài liệu trong hồ sơ
TT
Số và ký hiệu
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
 
Số tờ
Ghi chú
1
(Số hiệu )
( ngày cấp/ ký)
Lý lịch viên chức
(Người ký )
 
 
2
 
 
Sơ yếu lý lịch viên chức
 
 
 
3
 
 
Giấy khai sinh
 
 
 
4
 
 
Bằng THPT
 
 
 
5
 
 
Bằng CĐ (nếu có)
 
 
 
6
 
 
Bằng Đại học
 
 
 
7
 
 
Bảng điểm ĐH
 
 
 
8
 
 
Các chứng chỉ (TH, TA, CDNN….)
 
 
 
10..
 
 
 
 
 
 
 
2. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự
TT
Số
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
Số tờ
Ghi chú
1
(Số QĐ)
(Ngày QĐ )
QĐ tuyển dụng
( người ký )
 
 
2
 
 
QĐ nâng lương
 
 
 
3
 
 
QĐ thâm niên
 
 
 
4
 
 
QĐ bổ nhiệm (nếu có)
 
 
 
5
 
 
QĐ Điều động, luân chuyển (nếu có)
 
 
 
6
 
 
Khen thưởng ( bằng khen, CSTĐCS trở lên )
 
 
 
7
 
 
Kỷ luật (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bìa kẹp nhận xét, đánh giá, đơn thư
TT
Số
Ngày tháng
Tên loại và trí yếu nội dung
Tác giả
Số tờ
Ghi chú
1
( Số VB)
( ngày ký)
Bản đánh giá viên chức
( người ký )
 
 
2
 
 
Chuẩn nghề nghiệp (nếu có)
 
 
 
3
 
 
Bản kê khai tài sản (BGH, KT)
 
 
 
4
 
 
Đơn, thư, thẩm tra, xác minh (nếu có)
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
Ghi từng loại giấy tờ vào đúng bìa kẹp và kẹp bản photo công chứng ( kèm theo). Riêng cuốn lí lịch và tờ sơ yếu lý lịch ( bản chính). 05 tờ phiếu trong túi để nguyên. Nộp về tổ trưởng vào thứ 3 tuần 19, tổ trưởng nộp về Tuấn thứ 7 tuần 19.
;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:4/29/2021 4:51:16 PM
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:4/17/2021 9:28:57 AM
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:3/20/2021 2:23:18 PM
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:3/13/2021 9:27:01 AM
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:3/6/2021 9:38:28 AM
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:2/27/2021 6:58:09 AM
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:2/21/2021 2:15:30 PM
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:2/1/2021 8:34:36 AM
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:1/29/2021 4:53:32 PM
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:1/29/2021 4:50:26 PM
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:1/16/2021 9:10:51 AM
Số:Số 20/2021
TênKế hoạch tuaafm 20/2021
Ngày BH:1/16/2021 9:04:04 AM
Số:Số 19/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 19-2021
Ngày BH:1/9/2021 7:57:36 AM
Số:Số 01/BC-HK
TênBiểu mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:1/7/2021 2:36:51 PM
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 01/2021
Ngày BH:12/31/2020 10:36:26 PM
Số:Số 18/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 18-2020
Ngày BH:12/31/2020 10:30:57 PM
Số:Số 15/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 15/2020
Ngày BH:12/12/2020 7:25:59 AM
Số:Số 02/KH
TênKẾ HOẠCH RA ĐỀ CUỐI HỌC KỲ 1-2020-2021
Ngày BH:12/9/2020 10:23:40 AM
Số:Số 02/LKT
TênLịch kiểm tra học kỳ 1 - năm học 2020-2021
Ngày BH:12/9/2020 10:18:17 AM
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 12/2020
Ngày BH:12/7/2020 9:27:26 AM