Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo về việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

14/11/2019
         SỞ GD-ĐT CÀ MAU                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              œ&
           Số: 16/CV-THPT                     Phú Hưng, ngày 14  tháng 11  năm 2019
 

Kính gửi:        + Các tổ chức, bộ phận

                                + Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

Ngày 13/11/2019 Sở GD-ĐT Cà Mau có Công văn số 2322/SGDĐT-VP về việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường THPT Phú Hưng thông báo đến các tổ chức, bộ phận và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, với nội dung sau:

- Không tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác nhằm nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện tốt Chủ đề năm học “Thầy mẫu mực, sáng tạo; Trò chăm ngoan, học giỏi”. Cụ thể là:

1. Trong học sinh:

+ Tổ chức thi văn nghệ, báo tường, điền kinh, KHKT;

+ Tổ chức thi đua tuần học kiểu mẫu, giờ học kiểu mẫu;

+ Tổ chức tọa đàm lớp về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Tôn sư trọng đạo”.

(Theo kế hoạch của Lãnh đạo trường và của Đoàn trường).

2. Trong cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Tổ chức củng cố văn hóa ứng xử, trang phục công sở, … tăng cường kỷ cương;

+ Tổ chức thi đua “dạy tốt” (Hội giảng trao đổi kinh nghiệm dạy học);

+ Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn;

+ Thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu.

(Theo kế hoạch của Lãnh đạo trường và của công Đoàn trường).

Hiệu trưởng trường THPT Phú Hưng yêu cầu các tổ chức, bộ phận và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Sở GD-ĐT, UBND Huyện (B/c);
- Lưu VT.

                                                                      Nguyễn Trung Thành

(Ghi chú: Thứ 4, ngày 20/11/2019 dạy và học bình thường theo TKB).

 

 

;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:9/18/2020 9:02:37 PM
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:9/13/2020 11:02:01 PM
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:9/12/2020 3:02:24 PM
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:9/1/2020 10:10:35 PM
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:9/1/2020 10:05:30 PM
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:8/10/2020 10:09:34 AM
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:8/1/2020 3:08:01 PM
Số:Số 02
TênDANH SÁCH COI THI THPT 2020 - CÁC ĐIỂM THI
Ngày BH:7/25/2020 9:46:54 AM
Số:Số 02
TênDANH SÁCH BỒI DƯỠNG QP-AN
Ngày BH:7/23/2020 9:28:16 AM
Số:Số 02
TênDANH SÁCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2020
Ngày BH:7/23/2020 9:21:43 AM
Số:Số 37/KH-THPT
TênKế hoạch hè 2020
Ngày BH:7/4/2020 7:28:34 AM
Số:Số 36
TênKế hoạch tuần 36-2020
Ngày BH:7/4/2020 7:24:46 AM
Số:Số 02
TênCác biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020
Ngày BH:6/27/2020 7:50:55 PM
Số:Số 35/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:6/27/2020 7:44:38 PM
Số:Số 34
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:6/20/2020 8:55:09 AM
Số:Số 33KH tuan
TênKế hoạch tuần 33/2020
Ngày BH:6/12/2020 2:57:43 PM
Số:Số 32/KH - THPT
TênKế hoạch tuần 32
Ngày BH:6/6/2020 8:54:04 AM
Số:Số 06/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 6
Ngày BH:6/2/2020 6:24:57 AM
Số:Số 31/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 31/2020
Ngày BH:5/29/2020 3:23:52 PM
Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:5/23/2020 9:07:28 AM