Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo về việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

14/11/2019
         SỞ GD-ĐT CÀ MAU                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              œ&
           Số: 16/CV-THPT                     Phú Hưng, ngày 14  tháng 11  năm 2019
 

Kính gửi:        + Các tổ chức, bộ phận

                                + Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

Ngày 13/11/2019 Sở GD-ĐT Cà Mau có Công văn số 2322/SGDĐT-VP về việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường THPT Phú Hưng thông báo đến các tổ chức, bộ phận và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, với nội dung sau:

- Không tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác nhằm nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện tốt Chủ đề năm học “Thầy mẫu mực, sáng tạo; Trò chăm ngoan, học giỏi”. Cụ thể là:

1. Trong học sinh:

+ Tổ chức thi văn nghệ, báo tường, điền kinh, KHKT;

+ Tổ chức thi đua tuần học kiểu mẫu, giờ học kiểu mẫu;

+ Tổ chức tọa đàm lớp về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Tôn sư trọng đạo”.

(Theo kế hoạch của Lãnh đạo trường và của Đoàn trường).

2. Trong cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Tổ chức củng cố văn hóa ứng xử, trang phục công sở, … tăng cường kỷ cương;

+ Tổ chức thi đua “dạy tốt” (Hội giảng trao đổi kinh nghiệm dạy học);

+ Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn;

+ Thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu.

(Theo kế hoạch của Lãnh đạo trường và của công Đoàn trường).

Hiệu trưởng trường THPT Phú Hưng yêu cầu các tổ chức, bộ phận và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Sở GD-ĐT, UBND Huyện (B/c);
- Lưu VT.

                                                                      Nguyễn Trung Thành

(Ghi chú: Thứ 4, ngày 20/11/2019 dạy và học bình thường theo TKB).

 

 

;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:4/29/2021 4:51:16 PM
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:4/17/2021 9:28:57 AM
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:3/20/2021 2:23:18 PM
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:3/13/2021 9:27:01 AM
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:3/6/2021 9:38:28 AM
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:2/27/2021 6:58:09 AM
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:2/21/2021 2:15:30 PM
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:2/1/2021 8:34:36 AM
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:1/29/2021 4:53:32 PM
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:1/29/2021 4:50:26 PM
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:1/16/2021 9:10:51 AM
Số:Số 20/2021
TênKế hoạch tuaafm 20/2021
Ngày BH:1/16/2021 9:04:04 AM
Số:Số 19/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 19-2021
Ngày BH:1/9/2021 7:57:36 AM
Số:Số 01/BC-HK
TênBiểu mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:1/7/2021 2:36:51 PM
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 01/2021
Ngày BH:12/31/2020 10:36:26 PM
Số:Số 18/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 18-2020
Ngày BH:12/31/2020 10:30:57 PM
Số:Số 15/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 15/2020
Ngày BH:12/12/2020 7:25:59 AM
Số:Số 02/KH
TênKẾ HOẠCH RA ĐỀ CUỐI HỌC KỲ 1-2020-2021
Ngày BH:12/9/2020 10:23:40 AM
Số:Số 02/LKT
TênLịch kiểm tra học kỳ 1 - năm học 2020-2021
Ngày BH:12/9/2020 10:18:17 AM
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 12/2020
Ngày BH:12/7/2020 9:27:26 AM