Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sĩ số xây dựng chỉ tiêu

14/09/2019
Sĩ số xây dựng chỉ tiêu

SỞ GD & ĐT CÀ MAU

 

 

 

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG

 

 

 

SĨ SỐ HỌC SINH

Năm học 2019 - 2020

 

 

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỦ NHIỆM

Sĩ số

 

01

 Phạm Chí Nguyễn

CN 10C1

41

 

02

 Nguyễn Thanh Trúc

CN 10C2

39

 

03

 Ngô Thái Gil

CN 10C3

41

 

04

Nguyễn Ngọc Hân

CN 10C4

43

 

05

Đinh Thị Kim

CN10C5

36

 

06

Võ lan Hương

CN 10C6

43

 

07

 Nguyễn Bích Xoàn

CN 10C7

41

 

08

Nguyễn Huỳnh Thư

CN 10C8

40

 

09

 Nguyễn Minh Khang

CN 10C9

42

 

10

 Phan Trường Sơn

CN10C10

40

 

11

 Nguyễn Hồng Niêm

CN 10C11

41

 

12

 Nguyễn T. Tú Trinh

CN 10C12

43

 

13

Huỳnh Thu Thảo

CN10C13

41

 

14

Lâm Nhã Phương

CN 10C14

41

 

15

 Trần Thị Hằng

CN 11C1

44

 

16

 Phan Minh Hậu

CN 11C2

42

 

17

 Diệp Thanh Hiếu

CN 11C3

42

 

18

 Nguyễn Kiều Tiên

CN 11C4

43

 

19

 Tô Thị Ngọc Trân

CN 11C5

40

 

20

 Lê Thị Tú Hạnh

CN11C6

41

 

21

 Phạm Thành Đương

CN11C7

39

 

22

 Nguyễn Ng. Phương

CN 11C8

37

 

23

Nguyễn Thị Cẩm Miền

CN 11C9

42

 

24

 Nguyễn.T.Anh.Nga

CN 11C10

43

 

25

 Trần Phương Lan

CN11C11

44

 

26

 Đặng Trung Hiếu

CN 11C12

44

 

27

 Hoàng Hồng Phấn

CN 12C1

35

 

28

Lý Hoài Phương

CN 12C2

41

 

29

 Hồ Minh Thiện

CN 12C3

45

 

30

 Trần Thị H. Phương

CN 12C4

38

 

31

Mã Khánh Thạnh

CN 12C5

40

 

32

Trần Thị Hương

CN12C6

38

 

33

 Phạm Hải Như

CN 12C7

39

 

34

 Quách Phong Phúc

CN 12c8

41

 

35

 Tiêu Hồng Diệu

CN 12C9

40

 

36

 Lê Chúc Linh

CN 12C10

38

 

 

 

Phú Hưng, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:11/21/2020 9:13:04 PM
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:11/14/2020 8:45:55 AM
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:11/7/2020 8:22:10 AM
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:10/31/2020 7:13:48 AM
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:10/31/2020 6:33:55 AM
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:10/23/2020 9:49:07 PM
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:10/23/2020 9:45:36 PM
Số:Số 08/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 8/2020
Ngày BH:10/23/2020 9:38:58 PM
Số:Số 02
TênLịch kiểm tra giữa học kỳ 1- 2020-2021
Ngày BH:10/17/2020 8:09:28 AM
Số:Số 01
TênKế hoạch ra đề kiểm tra giữa kỳ 1 - năm học 2020-2021
Ngày BH:10/17/2020 7:50:33 AM
Số:Số 07/KHTuan
TênKế hoạch tuần 7/2020
Ngày BH:10/17/2020 7:37:38 AM
Số:Số 164/THPT
TênTiêu chuẩn thi đua giáo viên
Ngày BH:10/16/2020 9:22:14 AM
Số:Số 161/KH-THPT
TênKế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021
Ngày BH:10/12/2020 9:09:57 AM
Số:Số 06/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 6-2020
Ngày BH:10/10/2020 10:17:35 PM
Số:Số 150/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 10/2020
Ngày BH:10/8/2020 8:06:38 AM
Số:Số 05/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 05/2020
Ngày BH:10/3/2020 9:11:33 AM
Số:Số 04/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 04-2020
Ngày BH:9/26/2020 9:47:01 AM
Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:9/18/2020 9:02:37 PM
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:9/13/2020 11:02:01 PM