Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

19/10/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Quê quán

Số điện thoại

Năm
về trường

Ghi chú

 
 

01

Nguyễn Văn Phú

Hiệu trưởng

24/12/1958

Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ

0918342499

 

 

 

02

Nguyễn Trung Thành

P. Hiệu trưởng

08/08/1972

Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

0919055978

 

 

 

03

Nguyễn Văn Thi

P. Hiệu trưởng

12/06/1975

Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

07802236444

 

 

 

04

Đỗ Ngọc Kiêm

Giáo viên

16/10/1958

Nam Xá, Nam Trực, Nam Định

0916198302

 

 

 

05

Trần Quốc Cường

Giáo viên

25/03/1978

Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau

0919347995

 

 

 

06

Trần T.Hoài Phương

Giáo viên

04/03/1978

Diễn Hưng, Diễn Châu, Nghệ An

0978286875

 

 

 

07

Nguyễn T. Anh Nga

Giáo viên

22/03/1979

Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

 

 

 

 

08

Nguyễn Ngọc Phương

Giáo viên

12/04/1983

Tân Hưng Đồng, Cái Nước, CM

 

 

 

 

09

Lương Phú Quý

Giáo viên

11/05/1986

 Hồng Dân, Bạc Liêu

0949545425

 

Đi hịc cao học

 

10

Đinh Thị Kim

Giáo viên

02/09/1988

Giao Thủy, Nam Định

 

 

 

 

11

Nguyễn Khánh Sũng

Giáo viên

10/09/1980

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

0913779377

 

 

 

12

Mã Khánh Thạnh

Giáo viên

12/07/1980

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

 

 

13

Nguyễn T. Hiếu Thảo

Giáo viên

25/05/1977

Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

0918672521

 

 

 

14

Đậu Trọng Nhạc

Giáo viên

10/06/1958

Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0917251337

 

 

 

15

Hoàng Hồng Phấn

Giáo viên

17/03/1982

Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

 

 

16

Quách Phong Phúc

Giáo viên

22/03/1982

Khánh An, U Minh, Cà Mau

01236092559

 

 

 

17

Nguyễn Tường Thụy

Giáo viên

01/04/1985

 Châu Thành, Cần Thơ

0986675111

 

 

 

18

Trần Ngọc Duyên

Giáo viên

10/12/1985

TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0917723798

 

 

 

19

Lê Văn Nguyên

Giáo viên

02/02/1968

Kì Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0917160698

 

 

 

20

Nguyễn Toại Nguyện

Giáo viên

20/01/1986

Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau

0916920288

 

 

 

21

Nguyễn Thanh Trúc

Giáo viên

03/09/1985

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

0916418414

 

 

 

22

Nguyễn Minh Hải

Giáo viên

07/10/1979

Kim Chính, Hồng Dân, Bạc Liêu

 

 

 

 

23

Trương Trọng Thúc

Giáo viên

24/10/1979

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

Nghiên cứu sinh

 

24

Nguyễn Hồng Niêm

Giáo viên

17/11/1979

Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau

 

 

 

 

25

Nguyễn Hải Âu

Giáo viên

20/03/1988

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

0915182293

 

 

 

26

Phạm Mai Trúc

Giáo viên

09/02/1987

Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau

01687698797

 

 

 

27

Lê Thị Tú Hạnh

Giáo viên

10/11/1985

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

0979709109

 

 

 

28

Nguyễn Minh Khang

Giáo viên

16/06/1990

Tân Ân, Ngọc Hiển, Cà Mau

01656014128

 

 

 

29

Đặng Trung Hiếu

Giáo viên

17/10/1982

Bế Lức, Long An

0986841625

 

 

 

30

Nguyễn Hữu Nghĩa

Giáo viên

06/10/1979

Tân Thành, Cà Mau

0919434756

 

 

 

31

Nguyễn T. Tú Trinh

Giáo viên

07/09/1982

Phường 6, TP Cà Mau, CM

0919920665

 

 

 

32

Lý Hoài Phương

Giáo viên

16/03/1986

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

01667700189

 

 

 

33

Nguyễn Hoàng Thi

Giáo viên

07/07/1981

Phường 6, TP Cà Mau, CM

0947358515

 

 

 

34

Lê Thị Hiền

Giáo viên

08/03/1981

Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái

01656018514

 

 

 

35

Trịnh Thị Diệp

Giáo viên

02/10/1979

Yên Định, Thanh Hóa

0977136689

 

 

 

36

Lê Chí Hiển

Giáo viên

14/02/1986

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

01288704949

 

 

 

37

Phạm Văn Lưu

Giáo viên

07/07/1981

Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Binh

06156018514

 

 

 

38

Tiêu Hồng Diệu

Giáo viên

27/11/1980

Đầm Dơi, Cà Mau

 

 

 

 

39

Trần Thanh Phiết

Giáo viên

08/04/1982

Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

0908466384

 

 

 

40

Trần Thị Hương

Giáo viên

30/09/1983

Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định

0945480027

 

 

 

41

Trương Văn Thanh

Giáo viên

20/10/1979

Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An

0975787165

 

 

 

42

 Lê Chúc Linh

Giáo viên

1985

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

 

 

43

Phạm Hải Như

Giáo viên

18/05/1976

Dân Chủ, Tứ Kỳ, Hải Dương

0127827555

 

 

 

44

Lương Văn Dương

Giáo viên

09/11/1975

Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương

0988165154

 

 

 

45

Tô Thị Ngọc Trân

Giáo viên

29/2/77

Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

0919325858

 

 

 

46

Vũ Văn Bá

Giáo viên

20/06/1972

Nghĩa Hưng, Nam Định

0915994228

 

 

 

47

Trần Phương Lan

Giáo viên

15/08/1981

 TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

01234042515

 

 

 

48

Phạm Chí Hiếu

Giáo viên

08/04/1973

Tân Phú, Thới Bình, Cà Mau

01258622022

 

 

 

49

Nhan Hoài Thương

Giáo viên

04/08/1985

TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0919907763

 

 

 

50

Trương Thị Đựng

Giáo viên

09/10/1986

Tân Hưng Đồng, Cái Nước, CM

01237576656

 

 

 

51

Dương Hồng Nhung

Giáo viên

02/01/1984

Lợi An, Trần Văn Thời, Cà Mau

0919671534

 

 

 

52

Mạc Thành Công

Giáo viên

1970

Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau

0919156579

 

 

 

53

Trần Công Thọ

Giáo viên

03/02/1971

Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

01252152225

 

 

 

54

Lâm Thanh Vũ

Giáo viên

22/07/1983

Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau

 

 

 

 

55

Nguyễn Chúc Hà

Giáo viên

1986

Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

 

 

 

 

56

Nguyễn T.Trường Giang

Giáo viên

23/05/1990

Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

0973577512

 

Hợp đồng

 

57

Phan Thị Trang

Giáo viên

16/09/1989

Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

0973551680

 

Hợp đồng

 

58

Nguyễn Bích Xoàn

Giáo viên

27/05/1991

Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

01647754258

 

Hợp đồng

 

59

Phạm Thành Đương

Giáo viên

16/01/1984

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

09495933841

 

Hợp đồng

 

60

Diệp Thanh Hiếu

Giáo viên

17/12/1987

Đầm Dơi, Cà Mau

0942515171

 

Hợp đồng

 

61

Hồ Minh Thiện

Giáo viên

10/01/1991

Trung Hiệp, Vĩnh Liêm, Vĩnh Long

01678355999

 

Hợp đồng

 

62

Nguyễn Kiều Tiên

Giáo viên

25/02/1991

Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau

01254778002

 

Hợp đồng

 

63

Thái Trọng Nguyễn

Giáo viên

09/09/1985

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

0918236660

 

Hợp đồng

 

64

Ngô Thái Gil

Giáo viên

09/08/1988

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

0974674795

 

Hợp đồng

 

65

Tô T. Cẩm Tiên

Giáo viên

02/05/1990

Tân Thành, Cà Mau

0948683646

 

Hợp đồng

 

66

Phạm T.Như Kim

Giáo viên

15/12/1991

Đất Mới, Ngọc Hiển, Năm Căn

01673038824

 

Hợp đồng

 

67

Trần Thị Hằng

Giáo viên

12/04/1991

Yên Mô, Ninh Bình

 

 

Hợp đồng

 

68

Phạm Bảo Quốc

Giáo viên

16/03/1993

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

Hợp đồng

 

69

Trần Mỹ Nhân

Giáo viên

1991

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

Hợp đồng

 

70

Lương Thị Hương

Nhân viên

29/07/1985

Đạo lí, Lý Nhân, Hà Nam

 

 

 

 

71

Trương Đại Lành

Nhân viên

26/06/1960

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

 

 

 

 

72

Mai Đình Tuấn

Nhân viên

19/02/1982

Chiêm Hóa, Tuyên Quang

 

 

HĐ NĐ68

 

73

Nguyễn Thị Bé Hai

Nhân viên

28/09/1989

Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

0944483611

 

Hợp đồng

 

74

Mã Văn Tết

 

 

 

 

 

Hợp đồng

 
;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 02
TênCác biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020
Ngày BH:6/27/2020 7:50:55 PM
Số:Số 35/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:6/27/2020 7:44:38 PM
Số:Số 34
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:6/20/2020 8:55:09 AM
Số:Số 33KH tuan
TênKế hoạch tuần 33/2020
Ngày BH:6/12/2020 2:57:43 PM
Số:Số 32/KH - THPT
TênKế hoạch tuần 32
Ngày BH:6/6/2020 8:54:04 AM
Số:Số 06/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 6
Ngày BH:6/2/2020 6:24:57 AM
Số:Số 31/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 31/2020
Ngày BH:5/29/2020 3:23:52 PM
Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:5/23/2020 9:07:28 AM
Số:Số 29/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 29-2020
Ngày BH:5/16/2020 8:34:34 AM
Số:Số 28/HK - Tuan
TênKế hoạch tuần 28-2020
Ngày BH:5/9/2020 3:08:49 PM
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:5/9/2020 8:56:48 AM
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:5/9/2020 8:56:48 AM
Số:Số 09/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 5/2020
Ngày BH:5/3/2020 7:07:44 PM
Số:Số 27/KH - Tuan
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:5/3/2020 7:04:54 PM
Số:Số 26/KHTuan
TênKế hoạch tuần 26/2020
Ngày BH:4/26/2020 11:45:08 AM
Số:Số 23-TKB
TênThời khóa biểu tuần 26
Ngày BH:4/24/2020 8:19:00 AM
Số:Số 04/THPT
TênThời khóa biểu 12 tuần 25
Ngày BH:4/17/2020 9:11:39 AM
Số:Số 03
TênLỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN
Ngày BH:4/13/2020 8:14:47 AM
Số:Số 604/KH-SGDDT
TênKế hoạch tổ chức dạy và học trên truyền hình
Ngày BH:4/7/2020 8:34:10 PM