10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 03/TKB -2020 23/10/2020 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021 TKB-TUAN-9-NAM-HOC-2020-2021.pdf   TKB-TUAN-9-NAM-HOC-2020-2021.pdf (604,47 KB)
Số 02/TKB-2020 23/10/2020 Thời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021 TKB-TUAN-8-20-21.pdf   TKB-TUAN-8-20-21.pdf (602,88 KB)
Số 23-TKB 24/04/2020 Thời khóa biểu tuần 26 TKB-TUAN-26.pdf   TKB-TUAN-26.pdf (623,15 KB)
Số 04/THPT 17/04/2020 Thời khóa biểu 12 tuần 25 TKB-12-TUAN-25-CHIA-LOP.pdf   TKB-12-TUAN-25-CHIA-LOP.pdf (467,55 KB)
Số 04/TKB 29/02/2020 Thời khóa biểu mới ( thực hiện từ ngày 02/03/2020) TKB-TUAN-21-(Tu-ngay-02-thang-03).pdf   TKB-TUAN-21-(Tu-ngay-02-thang-03).pdf (623,86 KB)
Số 01 14/02/2020 Lịch dạy bù tuần 21,22 LICH-DAY-BU-TUAN-21,22.pdf   LICH-DAY-BU-TUAN-21,22.pdf (259,1 KB)
Số 03/TKB 14/02/2020 Thời khóa biểu tuần 23/2020 TKB-TUAN-23.pdf   TKB-TUAN-23.pdf (624,44 KB)
Số 04-TKB 16/12/2019 Thời khóa biểu tuần 18/2019 TKB-TUAN-18(19-20).pdf   TKB-TUAN-18(19-20).pdf (670,36 KB)
Số 03-TKB 16/12/2019 Thời khóa biểu tuần 17 TKB-TUAN-17(19-20).pdf   TKB-TUAN-17(19-20).pdf (675,57 KB)
Số 02 08/11/2019 Điều chỉnh phân công từ tuần 10/2019 Dieu-chinh-PCLD-tuan-10-.pdf   Dieu-chinh-PCLD-tuan-10-.pdf (633,54 KB)
Số: 03/2019 08/11/2019 Thời khóa biểu học thêm tuần 10/2019 Thoi-khoa-bieu-hoc-them-thuc-hien-tu-tuan-10.pdf   Thoi-khoa-bieu-hoc-them-thuc-hien-tu-tuan-10.pdf (550,15 KB)
Số 02 08/11/2019 Thời khóa biểu chính khóa thực hiện từ tuần 10 Thoi-khoa-bieu-chinh-khoa-thuc-hien-tu-tuan-10.pdf   Thoi-khoa-bieu-chinh-khoa-thuc-hien-tu-tuan-10.pdf (697,88 KB)
Số 01/2019 05/10/2019 Điều chính PCCM lần 1 tuần 6 ĐIEU-CHINH-PCCM-LAN1-TKB-TUAN-6.pdf   ĐIEU-CHINH-PCCM-LAN1-TKB-TUAN-6.pdf (637,45 KB)
Số 03/2019 05/10/2019 Thời khóa biểu học thêm thực hiện từ tuần 6/2019 Thoi-khoa-bieu-hoc-them-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf   Thoi-khoa-bieu-hoc-them-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf (484,33 KB)
Số 02/2019 05/10/2019 Thời khóa biểu chính khóa thực hiện từ Tuần 6-2019 Thoi-khoa-bieu-chinh-khoa-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf   Thoi-khoa-bieu-chinh-khoa-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf (626,14 KB)
Số 03/TKB 08/09/2019 Thời khóa biểu ôn HSG TKB-Tuan-2-On-hoc-sinh-gioi-(19-20).pdf   TKB-Tuan-2-On-hoc-sinh-gioi-(19-20).pdf (349,71 KB)
Số 02/TKB 08/09/2019 Thời khóa biểu tuần 2/2019 Thoi-khoa-bieu-tuan-2-(19-20).pdf   Thoi-khoa-bieu-tuan-2-(19-20).pdf (693,75 KB)
Số 02/TKB 30/08/2019 Thời khóa biểu thể dục tuần 1/2019 TKB-the-duc-tuan-1-2019.pdf   TKB-the-duc-tuan-1-2019.pdf (440,44 KB)
Số 01/TKB 30/08/2019 Thời khóa biểu tuần 1/2019 TKB-Tuan-1-Day-thay-gv-tieng-anh-đi-hoc-(19-20).pdf   TKB-Tuan-1-Day-thay-gv-tieng-anh-đi-hoc-(19-20).pdf (619,44 KB)
Số 03/ĐC -CM 08/12/2018 Thời khóa biểu học thêm khối 10,11 tuần 15 TKB-hoc-them-lop-10-11---(Tuan---15).pdf   TKB-hoc-them-lop-10-11---(Tuan---15).pdf (553,76 KB)
Số 03/ĐC -CM 08/12/2018 Bảng điều chỉnh phân lao động + thời khóa biểu lớp 10 Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-15--18-19.pdf   Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-15--18-19.pdf (736,43 KB)
Số 02/ĐC-CM 12/10/2018 Bảng điều chỉnh PCLĐ+TKB chính khóa+ học thêm Tuần 7 năm học 2018-2019 Dieu-chinh-PCLD---TKB-chinh-khoa----Hoc-them--Tuan-07--nam-hoc-2018-2019.pdf   Dieu-chinh-PCLD---TKB-chinh-khoa----Hoc-them--Tuan-07--nam-hoc-2018-2019.pdf (903,98 KB)
Số 02/KHCM 05/10/2018 Thời khóa biểu điều chỉnh Tuần 6 Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).pdf   Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).pdf (521,08 KB)
Số 02/KHCM 05/10/2018 Điều chỉnh phân công LĐ- TKB Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).xls   Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).xls (82,5 KB)
Số 01/KHCM 04/09/2018 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01/2018 TKB-chinh-khoa-Tuan-1---A3---18-19.xls   TKB-chinh-khoa-Tuan-1---A3---18-19.xls (66,5 KB)
Số 02/TKB-2017 30/08/2017 Thời khóa biểu môn thể dục HK1-2017-2018 TKB-TD-GDQP-tuan-1.xls   TKB-TD-GDQP-tuan-1.xls (47,5 KB)
Số 01/TKB-2017 30/08/2017 Thời khóa biểu chính khóa học kỳ 1- 2017-2018 TKB-chinh-khoa-Tuan-1-(1).xls   TKB-chinh-khoa-Tuan-1-(1).xls (70 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH