10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 01/2019 05/10/2019 Điều chính PCCM lần 1 tuần 6 ĐIEU-CHINH-PCCM-LAN1-TKB-TUAN-6.pdf   ĐIEU-CHINH-PCCM-LAN1-TKB-TUAN-6.pdf (637,45 KB)
Số 03/2019 05/10/2019 Thời khóa biểu học thêm thực hiện từ tuần 6/2019 Thoi-khoa-bieu-hoc-them-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf   Thoi-khoa-bieu-hoc-them-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf (484,33 KB)
Số 02/2019 05/10/2019 Thời khóa biểu chính khóa thực hiện từ Tuần 6-2019 Thoi-khoa-bieu-chinh-khoa-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf   Thoi-khoa-bieu-chinh-khoa-thuc-hien-tu-tuan-6.pdf (626,14 KB)
Số 03/TKB 08/09/2019 Thời khóa biểu ôn HSG TKB-Tuan-2-On-hoc-sinh-gioi-(19-20).pdf   TKB-Tuan-2-On-hoc-sinh-gioi-(19-20).pdf (349,71 KB)
Số 02/TKB 08/09/2019 Thời khóa biểu tuần 2/2019 Thoi-khoa-bieu-tuan-2-(19-20).pdf   Thoi-khoa-bieu-tuan-2-(19-20).pdf (693,75 KB)
Số 02/TKB 30/08/2019 Thời khóa biểu thể dục tuần 1/2019 TKB-the-duc-tuan-1-2019.pdf   TKB-the-duc-tuan-1-2019.pdf (440,44 KB)
Số 01/TKB 30/08/2019 Thời khóa biểu tuần 1/2019 TKB-Tuan-1-Day-thay-gv-tieng-anh-đi-hoc-(19-20).pdf   TKB-Tuan-1-Day-thay-gv-tieng-anh-đi-hoc-(19-20).pdf (619,44 KB)
Số 03/ĐC -CM 08/12/2018 Thời khóa biểu học thêm khối 10,11 tuần 15 TKB-hoc-them-lop-10-11---(Tuan---15).pdf   TKB-hoc-them-lop-10-11---(Tuan---15).pdf (553,76 KB)
Số 03/ĐC -CM 08/12/2018 Bảng điều chỉnh phân lao động + thời khóa biểu lớp 10 Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-15--18-19.pdf   Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-15--18-19.pdf (736,43 KB)
Số 02/ĐC-CM 12/10/2018 Bảng điều chỉnh PCLĐ+TKB chính khóa+ học thêm Tuần 7 năm học 2018-2019 Dieu-chinh-PCLD---TKB-chinh-khoa----Hoc-them--Tuan-07--nam-hoc-2018-2019.pdf   Dieu-chinh-PCLD---TKB-chinh-khoa----Hoc-them--Tuan-07--nam-hoc-2018-2019.pdf (903,98 KB)
Số 02/KHCM 05/10/2018 Thời khóa biểu điều chỉnh Tuần 6 Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).pdf   Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).pdf (521,08 KB)
Số 02/KHCM 05/10/2018 Điều chỉnh phân công LĐ- TKB Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).xls   Dieu-chinh-PCLD---TKB---Tuan-6-18-19-(1).xls (82,5 KB)
Số 01/KHCM 04/09/2018 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01/2018 TKB-chinh-khoa-Tuan-1---A3---18-19.xls   TKB-chinh-khoa-Tuan-1---A3---18-19.xls (66,5 KB)
Số 02/TKB-2017 30/08/2017 Thời khóa biểu môn thể dục HK1-2017-2018 TKB-TD-GDQP-tuan-1.xls   TKB-TD-GDQP-tuan-1.xls (47,5 KB)
Số 01/TKB-2017 30/08/2017 Thời khóa biểu chính khóa học kỳ 1- 2017-2018 TKB-chinh-khoa-Tuan-1-(1).xls   TKB-chinh-khoa-Tuan-1-(1).xls (70 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 08/KH- Tuan
TênKế hoạch tuần 08/2019
Ngày BH:19/10/2019 8:20:04 SA
Số:Số 07/KHTuan
TênKế hoạch tuần 07/2019
Ngày BH:12/10/2019 8:34:45 SA
Số:Số 01/2019
TênĐiều chính PCCM lần 1 tuần 6
Ngày BH:05/10/2019 10:03:47 CH
Số:Số 03/2019
TênThời khóa biểu học thêm thực hiện từ tuần 6/2019
Ngày BH:05/10/2019 10:02:35 CH
Số:Số 02/2019
TênThời khóa biểu chính khóa thực hiện từ Tuần 6-2019
Ngày BH:05/10/2019 10:00:13 CH
Số:Số 02/KHThang
TênKế hoạch tháng 10/2019
Ngày BH:29/09/2019 8:23:30 SA