Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 23/KHT
TênKế hoạch tuần 23
Ngày BH:2/16/2019 7:55:53 AM
Số:Số 06/KH-NH
TênKế hoạch tháng 02/2019
Ngày BH:2/7/2019 8:06:45 AM
Số:Số 04/KHT-2019
TênKế hoạch tuần 22
Ngày BH:1/29/2019 3:12:10 PM
Số:số 03/KHT-2019
TênKế hoạch tuần 20
Ngày BH:1/25/2019 8:54:25 AM
Số:Số 03 KHT/2019
TênKÊ HOẠCH TUẦN 20
Ngày BH:1/16/2019 8:16:07 AM
Số:Số 02
TênlỊCH LÀM VIỆC CUỐI HỌC KỲ 1 -2018-2019
Ngày BH:1/11/2019 8:52:51 AM
Số:SỐ 17/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 17
Ngày BH:12/22/2018 1:56:54 PM
Số:SỐ 16/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 16
Ngày BH:12/15/2018 9:18:54 AM
Số:SỐ 15/KHT
Tênkế hoạch tuần 15
Ngày BH:12/9/2018 9:52:01 AM
Số:Số 03/ĐC -CM
TênThời khóa biểu học thêm khối 10,11 tuần 15
Ngày BH:12/8/2018 10:19:50 AM
Số:Số 03/ĐC -CM
TênPhân công lao động điều chỉnh tuần 15-2018
Ngày BH:12/8/2018 10:13:42 AM
Số:Số 03/ĐC -CM
TênKế hoạch tuần 19
Ngày BH:12/8/2018 10:11:03 AM
Số:Số 03/ĐC -CM
TênBảng điều chỉnh phân lao động + thời khóa biểu lớp 10
Ngày BH:12/8/2018 10:11:03 AM
Số:Số 14/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 14
Ngày BH:12/1/2018 8:23:22 AM
Số:Số 02/KHCM4
TênKế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ 1-2018-2019
Ngày BH:11/26/2018 9:20:24 AM
Số:Số 12/KHT
TênKế hoạch tuần 12
Ngày BH:11/18/2018 3:09:25 PM
Số:SỐ 11/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 11
Ngày BH:11/9/2018 11:07:37 AM
Số:Số 09/KHT
Tênkế hoạch tuần 09
Ngày BH:10/27/2018 7:53:45 AM
Số:Số 51
TênTHI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG
Ngày BH:10/23/2018 6:21:56 AM
Số:Số 02/ĐC-CM
TênBảng điều chỉnh PCLĐ+TKB chính khóa+ học thêm Tuần 7 năm học 2018-2019
Ngày BH:10/12/2018 10:33:58 PM