10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

kế hoạch tuần 20


Tệp đính kèm :   tuan-20.doc   tuan-20.doc (45 KB)
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU             COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG              Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

Soá: 20/ KHT                     Phú Hưng, ngày 20 tháng 01 năm 2018

 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 20

( Töø ngaøy 22 tháng 01 ñeán ngaøy 28  thaùng 01  )

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ II.

- Tổ trưởng phân công dạy thay cho giáo viên nghỉ phép ( Hằng, Nhân, Nguyễn, Trúc )

- Hoàn thành chương trình dạy thêm nộp về PHT ( Thành ) để ký duyệt

- Tăng cường ôn tập Casio các môn thi vòng tỉnh

- Tạo điều kiện cho giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh

- Tổ trưởng có kế hoạch trao đổi chuyên đề dự tập huấn ( nếu cần thiết )Soạn giáo án, ghi báo giảng, sổ đầu bài theo thứ tự chương trình tuần học

* Kiểm tra – Đánh giá

- Hoàn thành vào điểm TBM học kỳ I trong học bạ

2. Công tác chủ nhiệm

- Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục ( Học lực, hạnh kiểm ) học kỳ I trong học bạ ( hạn chót vào thứ 7 ); đối chiếu các loại hồ sơ học sinh ( thiếu bổ sung, sai sót sửa đúng quy chế )

- Tăng cường quản lý học sinh, củng cố lại nề nếp, kiểm tra tài sản lớp; thực hiện về sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường

- Có biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện

Lớp 12: Chuẩn bị họp cha ( mẹ ) học sinh vào chủ nhật

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Hoàn thành xếp loại thi đua CB, GV, NV học kỳ I (thông qua HĐTĐKT ); xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn thi đua

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng. Nộp Báo tường học sinh dự thi vòng tỉnh trước thời gian quy định. Chuẩn bị sân trường, ghế ngồi, Âm thanh cho HN cha, mẹ HS lớp 12 vào sáng CN.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Tổ chức lao động vệ sinh; sắp xếp các kho chứa Thiết bị, đồ dùng dạy học

5. Văn phòng:

- Trực cho giáo viên vào điểm học bạ

- Rà soát danh sách học thêm

6 Tài vụ:

- Hoàn thành lương tháng 1

- Ra phiếu chi các khoản đến  tháng 1/2018. Thanh toán các khoản tồn đọng

- Nộp biên bản tổng hợp các loại quỹ về HT; chuẩn bị báo cáo trong họp sơ kết

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:  

- 16 giờ ( thứ 5 ): Họp liên tịch mở rộng- Họp HĐTĐKT ( LĐT, CTCĐ, BT ĐTN, TT )

- 16 30 phút ( thứ 7 ): Họp Hội đồng sư phạm

- 7 giờ 30 phút ( chủ nhật ): Họp cha ( mẹ ) học sinh lớp 12; thành phần LĐT+ GVCN+ GV dạy môn thi THPTQG+ BĐDCMHS
BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH