10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

kế hoạch tuần 13


Tệp đính kèm :   tuan-13.doc   tuan-13.doc (43,5 KB)
   Sôû GD&ÑT Caø Mau.              COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng THPT Phuù Höng                 Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc.

 Soá: 13/ KHT                                                                          Phú Hưng, ngày 26 tháng 11 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 13

( Töø ngaøy 27  thaùng 11 ñeán ngaøy 03  thaùng 12 naêm 2017 )

1. Công tác chuyên môn:

- Báo cáo công tác chuyên môn tháng 11 về Phó hiệu trưởng

- Rà soát kế hoạch học kỳ I ( thao giảng, dự giờ…) và tổ chức hoàn thành kế hoạch

- Nộp đề cương ôn tập học kỳ I ( theo kế hoạch )

- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Bồi dưỡng Casio các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh

- Tổ Hóa – Sinh Phân cho Hiển đi tập huấn Cần Thơ

- Tổ Thể dục thực hiện giáo án theo công văn 3704/ SGD ĐT-GDPT ngày 28/12/2016

*  Dạy thêm, học thêm:  Thu và đăng nộp về Thủ quỹ

* Kiểm tra, đánh giá: Thực hiện đúng  kế hoạch kiểm tra, chấm bài vào điểm trên mạng và sổ điểm lớp

( Nếu điểm kiểm tra tỷ lệ thấp giáo viên báo cáo tổ trưởng hoặc LĐT để kiểm tra lại)

2. Công tác chủ nhiệm:

- Hoàn thành xếp loại hạnh kiểm tháng 11

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác, vệ sinh môi trường trong và chung quanh lớp học

- Kiểm tra mọi nề nếp, tác phong: Đồng phục, bảng tên, giầy, dép

- Tăng cường giáo dục ý thức thực hiện ATGT, phòng chống bạo lực học đường

- Tuyên truyền ngày toàn quốc kháng chiến và ngày cách mạnh tỉnh Cà Mau

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chủ nhiệm lớp: Cấm xử phạt, đuổi học sinh, cho học sinh nghỉ học quá quy định

- Thu tiền bảo hiểm Y tế năm 2018

+ Lớp 10, 11: Mức đóng: 491, 400 đồng

+ Lớp 12:  Đóng 5 tháng  ( từ tháng 01 đến 31/5 ): 207, 250 đồng.

Ghi danh sách và tiền ( theo mẫu tại VP )

( 100% học sinh thực hiện, em nào đóng theo gia đình phải nộp bản pho to để đối chiếu)

3.  Công tác Đoàn thể:

3.1. Công Đoàn: Lên kế hoạch quyết toán kinh phí với liên đoàn lao động tỉnh. Xếp loại thi đua tháng 11

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh, truy bài, văn nghệ, thể dục giữa giờ, vệ sinh lớp học. Phối hợp với tổ Sử tuyên truyền ngày toàn quốc kháng chiến và ngày cách mạng tỉnh Cà Mau

            4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:  Phân công các lớp lao động,  vệ sinh các lớp, phân công các lớp chăm sóc cây xanh. Hỗ trợ tổ VP chuyển và sắp xếp hồ sơ lên phòng mới

5. Văn phòng: Lên kế hoạch chuyển hồ sơ, sắp xếp lại Văn phòng mới. Bảo quản  sổ điểm lớp, cho giáo viên mượn vào điểm tại văn phòng…

6. Tài vụ: Viết lại học phí, Lương tháng 12. Lập dự toán năm 2018. Nhận mẫu BHYT năm 2018 cho GVCN

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh đến học sinh

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:
Lưu ý:
Tổ trưởng, VP, các bộ phận, gửi sai sót của CB, GV, NV về CTCĐ để xếp loại thi đua tháng 11

BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH