10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 8/2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-08-(1).docx (24,7 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Phú Hưng, ngày 24 tháng 10 năm 2020

 

 KẾ HOẠCH TUẦN 08
( Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2020 )

 

1. Công tác chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học và những quy định chuyên môn.

- Dạy và học theo TKB điều chỉnh.

- Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 1 theo lịch.

- Tổ chức dự giờ giáo viên theo kế hoạch.

- Hỗ trợ HS nghiên cứu KHKT.

- Triển khai thực hiện kế hoạch thi điền kinh/Hội thao cấp trường.

- Tổ tiếng Anh tham dự Hội thảo chuyên môn do Sở GD tổ chức; lựa chọn và hướng dẫn HS ôn  tập tham gia thi “Hùng biện tiếng Anh” do trường THPT chuyên tổ chức.

2. Công tác chủ nhiệm.

- Quản lý tốt sĩ số, nề nếp, việc thực hiện nội quy và thi đua trong học sinh.

- Thông báo lịch kiểm tra giữa kỳ 1, quán triệt ý thức ôn tập, kiểm tra nghiêm túc cho học sinh.

- Thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, tiến đến hoàn thành sản phẩm dự thi KHKT cấp trường.

- Tổ chức cho các đội VN, báo tường, TDTT thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Hướng dẫn, lưu ý HS phòng chống bão, lũ, dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

- Tổ chức thực hiện KH lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV tích cực thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác; tổ chức cho CB, GV, NV hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11.

  3.2. Đoàn thanh niên: Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các lớp thực hiện KH hoạt động chào mừng NGVN 20/11; Hỗ trợ hoạt động trải nghiệm, NCKH và hướng dẫn thi cấp trường; Kiểm tra phong trào học tập, thi đua. Quản lý chặt chẽ thi đua học sinh.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện

Tiếp tục sửa chữa CSVC; Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh. Thư viện trực và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

5. Văn phòng: Củng cố công tác hành chính, văn thư, sắp xếp hồ sơ sổ sách; Thực hiện công tác thông tin, báo cáo; kiểm tra hoạt động dạy học. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Tài vụ: Thực hiện kế hoạch, báo cáo, chế độ chính sách.

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh; trực cấp phát thuốc; kiểm tra vệ sinh.

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

* Báo cáo tháng 10 vào ngày 02/11 (công tác chuyên môn báo về PHT, theo dõi thi đua báo về CTCĐ, công tác khác báo về VP).
                                       T/M. Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:01/02/2021 8:34:36 SA
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:29/01/2021 4:53:32 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:29/01/2021 4:50:26 CH
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:16/01/2021 9:10:51 SA