10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 7/2020


Tệp đính kèm :   Tuan-07.doc   Tuan-07.doc (43 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               Phú Hưng, ngày 17 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 07

( Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2020 )

 

1. Công tác chuyên môn.

- Ký duyệt KH của các cá nhân, tổ chức, bộ phận (thầy V.Thi ký duyệt KH của GV, của tổ CM; thầy Thành ký duyệt KH của PHT, chủ nhiệm, VP, Kế toán, Y tế, Thư viện, lao động, Công đoàn, ĐTN, Ban đại diện CMHS, …).

- Tăng cường tổ chức dự giờ. Lên KH thao giảng, Hội giảng chào mừng 20/11.

- Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường kiểm tra đánh giá thường xuyên.

- Triển khai thực hiện KH ra đề, đáp án kiểm tra đánh giá giữa kỳ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ HS nghiên cứu khoa học để dự thi KHKT cấp trường.

- Chọn HS, luyện tập dự thi điền kinh/Hội thao cấp trường.

- Tổ chức cho HSG đi thi vào đội tuyển ôn thi Quốc gia (Lưu, Âu, đại diện CMHS).

2. Công tác chủ nhiệm.

- Tăng cường quản lý, GD đạo đức, tác phong, pháp luật và luật giao thông cho HS.

- Tổ chức tốt và có hiệu quả truy bài, tập hát 15 phút đầu giờ.

- Quản lý, kiểm tra hoạt động học của HS trong lớp.

- Tiếp tục củng cố phần việc hoạt động trải nghiệm của lớp. Phối hợp với GVBM để hướng dẫn, thực hiện làm đề án KHKT.

- Thành lập 01 đội điền kinh luyện tập dự thi Hội thao cấp trường; Thành lập 01 đội văn nghệ, 01 tổ báo tường dự thi chào mừng 20/11.

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp, thực hiện KH lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Triển khai hoạt động chào mừng 20/11 trong GV. Động viên CB, GV, NV KH công tác, thực hiện KH của trường. Hoàn thành tổng hợp đăng ký thi đua.

  3.2. Đoàn thanh niên: Tổ chức thực hiện KH hoạt động chào mừng 20/11 trong ĐVTN, HS. Hỗ trợ hoạt động trải nghiệm và NCKH; tổ chức chấm hoạt động trải nghiệm của các lớp. Quản lý chặt chẽ thi đua học sinh.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Bảo quản CSVC, Sửa chữa CSVC, TB, tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh. Thư viện thực hiện tốt nhiệm vụ và KH công tác.

5. Văn phòng: Sắp xếp hồ sơ VP, đóng dấu KH của cá nhân, tổ, bộ phận khi LĐ ký duyệt, Kiểm tra SH 15’ của GVCN; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GVBM. Tiếp tục rà soát văn bản HC. Tổ chức thực hiện KH của LĐ; Trực VP; Thực hiện nhiệm vụ LĐ p/c.

6. Tài vụ: Thực hiện kế hoạch, báo cáo, chế độ chính sách. Hoàn thành ra hóa đơn điện tử thu đầu năm; tổng hợp, báo cáo HT.

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh; Trực cấp phát thuốc; Kiểm tra vệ sinh.

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội: 15h30 thứ 7, họp tổ chuyên môn. 
                                     T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:21/11/2020 9:13:04 CH
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:14/11/2020 8:45:55 SA
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:07/11/2020 8:22:10 SA
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH