10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 36-2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-36-(1).doc   KH---Tuan-36-(1).doc (61,5 KB)
      SỞ GD & ĐT CÀ MAU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Phú Hưng, ngày 04 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 36

( Từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020 )

1. Công tác chuyên môn
- Đối chiếu điểm, ký xác nhận ở sổ điểm lớphọc bạ lớp 10,11 (thứ 2,3).
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp và nâng cao chất lượng ôn thi Tốt nghiệp lớp 12.
- Tổ chức coi thi, chấm thi thử Tốt nghiệp THPT.
* Tổ trưởng hoàn thành báo cáo BDTX, hoàn tất hồ sơ tổ.
* PHT kết hợp với kế toán tính tăng giờ năm học của CBGV, tổ chức chỉ đạo và phân công GV làm nhiệm vụ kiểm tra lại cho HS lớp 10,11.
2. Công tác chủ nhiệm
- Lớp 10,11: + Rà soát việc điểm danh, xếp loại 2 mặt GD, nhận xét, ký xác nhận,...và kiểm tra việc ký xác nhận sổ điểm lớp, vào học bạ của GVBM (thứ 4).
  + Triển khai kế hoạch thi lại, hoạt động hè, tập trung năm học mới,...
- Lớp 12: Quản lý sĩ số, nề nếp, trực nhật và thu tiền ôn thi Tốt nghiệp.
3. Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn: Phối hợp với LĐT xét thi đua, khen thưởng và tổng kết năm học.
3.2. Đoàn thanh niên: Phối hợp với GVCN, GVBM lớp 12 tăng cường giáo dục, kiểm tra HS thực hiện ôn thi Tốt nghiệp. Tổ chức cho ĐVTN lớp 10,11 thực hiện hoạt động hè.
4. Cơ sở vật chất - lao động - thiết bị - thư viện - y tế:
Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và bảo quản, sửa chữa CSVC.
5. Văn phòng: Kiểm tra việc hoàn thành điểm trên máy tính, sổ điểm, học bạ và ký xác nhận lớp 10,11, báo cáo bằng văn bản về PHT (thứ 5); hoàn thành biểu mẫu, báo cáo (thứ 6); thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.
6. Tài vụ:
Phát thưởng A,B,C (11/7). Làm chế độ công tác, ngoài giờ, thi thử,.. (15/7). Cùng PHT tính tăng giờ năm học (18/7). Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính.  
7. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.
8. Thu nhận hồ sơ thi THPT 2020 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.
- Kiện toàn hồ sơ, dữ liệu thi TN, CĐ, ĐH (tổ thu nhận hồ sơ).
- Hoàn thành nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại các trường THCS (tổ tuyển sinh).
9. Họp hội:
* Thứ 3: 13h30, kiểm tra hồ sơ sổ sách các tổ, bộ phận và GV (LĐT, TK, TT, TP, Ban TTrND, BTĐ, PBTĐ, VP).
* Thứ 4: + 13h30 họp Chi bộ.
  + 14h30 họp Tổ chuyên môn.
              + 16h00 họp xét thi đua CBGVNV (LĐT, CTCĐ, BTĐ, TK, TT, TBTTrND).
* Thứ 5,6: Coi thi thử TN theo Quyết định (khai mạc lúc 6h30 thứ 5 ngày 09/7).
* Thứ 7: 14h00 họp HĐSP tổng kết năm học (toàn thể CB, GV, NV).

                                         T/M Đảng ủy - LĐ trường

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH