10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 35


Tệp đính kèm :  
      SỞ GD & ĐT CÀ MAU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                        Phú Hưng, ngày 27 tháng 6 năm 2020
KẾ HOẠCH TUẦN 35
( Từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020 )
1. Công tác chuyên môn
- Hoàn thành CT, giáo án, báo giảng, hiệu quả bộ môn, BD thường xuyên,…và báo cáo.
- Lớp 10,11: Hoàn thành điểm kiểm tra hk2 và điểm TBM hk2, cả năm (thứ 5).
- Lớp 12: Thực hiện kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp đảm bảo các quy định chuyên môn.
- Tổ trưởng tổng hợp báo cáo công tác CM, BDTX, ... theo mẫu về PHT (thứ 6).
- PHT tổng hợp báo cáo công tác chuyên môn và lên kế hoạch thi lại trình HT (thứ 7).
* Các tổ, bộ phận và GV củng cố hồ sơ sổ sách nộp về phòng họp (sáng thứ 3 tuần 36).
2. Công tác chủ nhiệm
- Đảm bảo sĩ số lớp từng buổi học trong tuần.
- Tổ chức thực hiện KH lao động. Tiết sinh hoạt thứ 7, tổng vệ sinh lớp học.
- Lớp 10,11: + Hoàn thành điểm danh, xếp loại 2 mặt GD, nhận xét trên máy tính (thứ 6).
+ Xác định môn thi lại nộp về PHT (thứ 6), họp xét 2 mặt GD (thứ 7); thông báo danh sách thi lại, KH thi lại, KH hoạt động hè, 25/8 tập trung vào lớp mới, ...(Chủ nhật).
- Lớp 12: + Rà soát việc điểm danh, xếp loại 2 mặt GD, nhận xét, ký xác nhận, ... và kiểm tra việc ký xác nhận sổ điểm lớp, vào học bạ của GVBM (thứ 4).
                      + Thu tiền học thêm ½ tháng đã học, nộp về Thủ quỹ trường.
3.  Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV củng cố việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Chuẩn bị các biểu mẫu xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
3.2. Đoàn thanh niên: Tổng kết và đề nghị khen thưởng công tác thi đua HS (thứ 5). Tổ chức đánh giá, xếp loại đoàn viên và phê sổ Đoàn. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020.
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:
- Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh (trong tuần) và lên kế hoạch bảo quản, sửa chữa CSVC trong hè (thứ 7).
- Thư viện tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động công tác bằng văn bản về HT (thứ 6).
5. Văn phòng: Kiểm tra việc hoàn thành điểm trên máy tính, sổ điểm lớp, học bạ lớp 12 và ký xác nhận, báo cáo bằng văn bản về PHT (thứ 5); in giấy khen, xếp phần thưởng (thứ 7); các biểu mẫu, báo cáo, ...; thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.
6. Tài vụ: Chuyển lương tháng 6 (03/7); phát thưởng A,B,C và Công lệnh đi coi, chấm thi Tốt nghiệp (11/7); thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính.  
7. Y tế: Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động công tác bằng văn bản về HT (thứ 6).
8. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.
9. Thu nhận hồ sơ thi THPT 2020 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.
- Tổ chức kiểm tra toàn bộ hồ sơ thi TN, CĐ, ĐH của học sinh.
- Hoàn thành nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại các trường THCS.
10. Họp hội:
- 10h00 thứ 7: Họp xét 2 mặt GD lớp 10,11 (LĐT, BTĐ, GVCN, GV dạy GDCD).
- 7h00 Chủ nhật: Bế giảng năm học (toàn thể CB, GV, NV, HS và Ban đại diện CMHS).
                                             T/M Đảng ủy - LĐ trường
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH