10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 34


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-34.doc   KH---Tuan-34.doc (58 KB)
      SỞ GD & ĐT CÀ MAU             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Phú Hưng, ngày 20 tháng 6 năm 2020
KẾ HOẠCH TUẦN 34
( Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020 )
1. Công tác chuyên môn
- Củng cố việc thực hiện Quy định chuyên môn (PPCT, giáo án, báo giảng, …).
- Tăng cường thảo luận nhóm chuyên môn về chấm bài kiểm tra học kỳ, ôn thi TN.
- Rà soát, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên, hoàn thành trong tuần 35.
- Lớp 10,11: + Tiếp tục kiểm tra học kỳ 2 các môn còn lại (theo lịch).
                  + Hoàn thành chấm bài, vào điểm hk2 các môn đã kiểm tra ở tuần 33.
- Lớp 12: + Đối chiếu điểm, ký xác nhận ở sổ điểm lớp và vào học bạ điểm TBM học kỳ 2, cả năm (thứ 2,3,4,5).
             + Xây dựng Chương trình ôn thi Tốt nghiệp, nộp về PHT (thứ 5).
2. Công tác chủ nhiệm
- Tăng cường quản lý việc thực hiện nội quy, pháp luật, luật giao thông trong HS.
- Phối hợp với Đoàn trường thực hiện KH công tác thanh niên.
- Tổ chức thực hiện lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và bảo quản CSVC.
- Lớp 10,11: Quản lý việc ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 trong HS. Dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm.
- Lớp 12: + Hoàn thành điểm danh, xếp loại 2 mặt GD, nhận xét,... trên máy tính, sổ điểm lớp, học bạ và ký xác nhận đầy đủ (thứ 7).
   + Hoàn thành cho HS đăng ký thi TN, CĐ, ĐH.
3.  Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác.
3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường giáo dục tư tưởng đoàn viên TN. Tổ chức tốt công tác thi đua học sinh. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020.
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:
- Bảo quản CSVC, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.
- Thư viện đi tập huấn.
5. Văn phòng: Thực hiện thông tin báo cáo; kiểm tra báo giảng, tiết dạy và việc vào điểm của GV; tổng hợp danh sách lớp 11 đăng ký tổ hợp môn học cho năm học sau. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.
6. Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính, chế độ chính sách kịp thời.  
7. Y tế: Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Trực cấp phát thuốc.
8. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.
9. Thu nhận hồ sơ thi THPT 2020 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.
- Hoàn thành phiếu đăng ký thi TN, CĐ, ĐH.
- Hoàn thành liên hệ các trường THCS để dán thông báo và nhận hồ sơ tuyển sinh.
10. Họp hội:
- 15h00 thứ 5: Họp xét 2 mặt GD lớp 12 (LĐT, BTĐ, GVCN, GV dạy GDCD).
- 15h30 thứ 7: Họp tổ chuyên môn.
* Các tổ, bộ phận chuẩn bị báo cáo học kỳ 2 và cuối năm học.
                                          T/M Đảng ủy - LĐ trường

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH