10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 34


Tệp đính kèm :   tuan-34-2018.doc   tuan-34-2018.doc (43 KB)
   SỞ GD- ĐT CÀ MAU        COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc
  Soá: 34/ KHT                      Phú Hưng, ngày 05 tháng 5  năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 34

( Töø ngaøy 07 tháng 5 ñeán ngaøy 13 thaùng 5 )
1. Công tác chuyên môn
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn ( giáo án, báo giảng ) tiết dạy trên lớp
- Rà soát chương trình, giáo án, báo giảng, sổ đầu bài học kỳ II đến nay
- Chuẩn bị báo cáo công tác chuyên môn học kỳ II, cả năm ( theo mẫu )
- Tổ Sử- Địa; GDCD: Phân công dạy thay cho GV đi thăm quan thực tế ở Côn Đảo
- GV dạy môn thi lớp 12: Tăng cường ôn tập chuẩn bị cho thi thử THPTQG
* Kiểm tra – Đánh giá:
Lớp 10, 11:
-         Kiểm tra học kỳ II các mônTin học, Công nghệ, TD, GDQP ( theo TKB )
-         Hoàn thành điểm M, 15 phút, 1 tiết trong sổ điểm lớp và trên mạng
Lớp 12:  Thứ 4: Hoàn thành điểm TBM trong học bạ
* Dạy thêm học thêm: Lớp 10, 11 dạy và học bù ( theo kế hoạch )
2. Công tác chủ nhiệm
- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra việc thực hiện nội quy lớp học
- Tăng cường giáo dục An toàn giao thông, phòng chống bạo lực
- Giáo dục học sinh thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học
- Thực hiện kế hoạch lao động
- Thu và đăng nộp tiền học thêm tháng cuối về thủ quỹ ( hạn chót vào thứ 7 )
 Lớp 12:
- Thứ hai: Hoàn thành dự kiến xếp loại học lực, hạnh kiểm học kỳ II, cả năm
- Thứ ba: Thông qua xếp loại giáo dục hai mặt
- Thứ 5,6: Hoàn thành điểm TBCM, xếp loại, phê duyệt học bạ
- Sáng chủ nhật: Họp cha, mẹ học sinh
 Lớp 10, 11:  Hướng dẫn học sinh ôn tập kiểm tra học kỳ II
3.  Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn: Hoàn thành danh sách thăm quan-du lịch hè
3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, hoàn thành đánh giá đoàn viên lớp 12, có kế hoạch cho lễ ra trường…
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:
5. Văn phòng: Chuẩn bị pho to đề KT học kỳ. Hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo…
6. Tài vụ: Đối chiếu và hoàn thành sổ sách quý I/2018. Ra lai học phí. Thanh toán các khoản cho tháng 4 cho GV, thực hiện nhiệm vụ phát sinh…
7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường
8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ  phân công
9. Họp: 16 giờ ( thứ hai ) họp HĐKL ( LĐT, BTĐT, GVCN có HSVP, Phụ huynh và HS vi phạm.
        16 giờ ( thứ 3 ) thông qua XL hai mặt GD Lớp 12 ( LĐT, GVCN 12, BT, PBT đoàn trường ) tại phòng HĐSP
10. Kiểm tra nội bộ: 7 giờ 30 phút ( Thứ 7)  kiểm tra sổ điểm, học bạ lớp 12 ( LĐT, VP )
11. Chủ nhật: ( 7 giờ ) họp cha, mẹ học sinh lớp 12 ( LĐT, GVCN lớp 12, BT, PBT đoàn, GV dạy môn thi THPTQG lớp12
                                                   BTCB-HIỆU TRƯỞNG
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH