10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 33/2021


Tệp đính kèm :  
       SỞ GD & ĐT CÀ MAU             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                             Phú Hưng, ngày 01 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH TUẦN 33

( Từ ngày 03/5 đến ngày 08/5/2021 )

1. Công tác chuyên môn

- Rà soát, thực hiện nghiêm túc PPCT, giáo án, báo giảng và sổ theo dõi tiết học.

- Quản lý, củng cố, tăng cường chất lượng dạy học.

- Tăng cường thảo luận chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn và BD thường xuyên.

- Lớp 10,11: Kiểm tra học kỳ 2 tập trung (theo lịch). 

- Lớp 12: Hoàn thành chấm bài, trả bài và vào điểm Hk2 (thứ 5); hoàn thành điểm TBM Hk2 và cả năm (thứ 7).

* Tổ Ngữ văn tổ chức thực hành sinh hoạt chuyên môn theo NCBH.

* Thực hiện công tác thu hồ sơ thi TN, CĐ, ĐH và tuyển sinh lớp 10.

2. Công tác chủ nhiệm

- Củng cố tư tưởng, tâm lý, văn hóa, nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật, luật GT và phòng chống bạo lực, tệ nạn trong HS.

- Tăng cường tính tự quản, tự giáo dục, tự rèn luyện và thúc đẩy ý thức, động cơ học tập cho HS.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp để quản lý, giáo dục học sinh.

- Tổ chức bảo quản CSVC, LĐ, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và phòng chống Covid.

* Lớp 10,11: Đôn đốc, kiểm tra HS thực hiện việc ôn tập, kiểm tra học kỳ 2.

* Lớp 12: Dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm. Yêu cầu HS tự đánh giá năng lực qua kiểm tra học kỳ 2, tiếp tục củng cố kiến thức và chuẩn bị thi thử TN.  

3. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên

3.1. Công Đoàn: Rà soát công tác thi đua trong CB, GV, NV. Động viên CB, GV, NV tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn TN: Phát động, tổ chức cho ĐVTN thi đua lập thành tích chào mừng ngày 19/5. Tăng cường công tác phối hợp. Củng cố việc kiểm tra nề nếp, công tác thi đua HS.

4. Công tác CSVC, thiết bị, thư viện, lao động 

- Bảo quản, sửa chữa CSVC-TB, tổ chức lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Củng cố công tác Thư viện và việc giới thiệu sách, báo, tài liệu cho GV, HS.

5. Công tác HC-VP: Thực hiện các thông tin, báo cáo. Tổng hợp, xử lý hồ sơ HS qua kết quả kiểm tra ở tuần 32. Theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy học. Kiểm tra sổ điểm, học bạ trên máy. Nhập phần mềm thi TN, CĐ, ĐH. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính. Chuyển lương tháng 5, chế độ chính sách. Kế toán đi tập huấn theo Công văn của Sở GD.  

7. Công tác Y tế: Củng cố công tác y tế. Trực cấp phát thuốc. Tăng cường tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và Covid-19.

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ: Bảo đảm AN trật tự, vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Họp hội: Thứ 7: + 14h00 Họp BCH Đảng bộ.

+ 15h00 họp Chi bộ.

+ 16h00 Họp HĐSP.

* Viết Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức” theo mẫu, nộp về VP 22/5.

                                     T/M Đảng ủy - LĐ trường

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH