10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 33/2020


Tệp đính kèm :  
   SỞ GD & ĐT CÀ MAU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               Phú Hưng, ngày 13 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 33
( Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020 )

1. Công tác chuyên môn
- Rà soát PPCT, giáo án, báo giảng đảm bảo thứ tự tiết liên tục.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên, thảo luận nhóm chuyên môn, thảo luận đáp án, thang điểm, cách chấm bài kiểm tra học kỳ.
- Lớp 10,11: Kiểm tra học kỳ 2 tập trung (theo lịch).
- Lớp 12: + Củng cố nề nếp dạy học. Dạy thêm học thêm lớp 12 (theo TKB).
             + Hoàn thành chấm bài, vào điểm hk2(thứ 5), điểm TBM hk2, cả năm (thứ 7).
             + Chuẩn bị cho Hội nghị ôn thi Tốt nghiệp (thứ 7), PHT chuẩn bị nội dung báo cáo và triển khai, tổ trưởng phân công 01 ý kiến phát biểu tham luận/1 môn thi.
- GV đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, nộp về Văn phòng (thứ 7).
2. Công tác chủ nhiệm
- Củng cố nề nếp, tác phong và việc thực hiện nội quy, pháp luật, luật giao thông trong HS.
- Tăng cường thúc đẩy ý thức, động cơ học tập cho học sinh.
- Tổ chức thực hiện lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và bảo quản CSVC.
- Lớp 10,11: Quản lý việc ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 trong HS. Để Sổ đầu bài trên phòng chờ để GVBM ký.
- Lớp 12: Hoàn thành dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm. Chuẩn bị ý kiến tham luận Hội nghị ôn thi TN. Chuẩn bị nội dung báo cáo Hội nghị CMHS. Hướng dẫn cho HS đăng ký thi TN, CĐ, ĐH.
3.  Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn: Rà soát công tác thi đua trong CB, GV, NV. Động viên CB, GV, NV tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác.
3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường giáo dục tư tưởng đoàn viên TN. Tổ chức tốt công tác thi đua học sinh.
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:
- Bảo quản CSVC, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.
- Thư viện giới thiệu sách, báo, tài liệu dạy học cho GV, HS.
5. Văn phòng: Thực hiện thông tin báo cáo; kiểm tra báo giảng, tiết dạy và việc vào điểm của GV; tổng hợp danh sách lớp 11 đăng ký tổ hợp môn học cho năm học sau. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.
6. Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính, chế độ chính sách kịp thời.  
7. Y tế: Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Trực cấp phát thuốc.
8. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.
9. Thu nhận hồ sơ thi THPT2020 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.
 (Thực hiện theo Quyết định và sự phân công).
10. Họp hội:
* Thứ 7: 15h00 Họp BCH Đảng bộ.
15h30 Hội nghị ôn thi TN (LĐT,TK, BTĐ, GVCN, GV dạy môn thi TN).
* Chủ nhật: Hội nghị CMHS lớp 12:
     7h00 họp LĐT, Ban đại diện CMHS, TK, BTĐ, GVCN.

      8h00 họp CMHS (Ban đại diện CMHS, GVCN, GV dạy môn thi TN). 

                                            T/M Đảng ủy - LĐ trường
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH