10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 32


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-32.doc   KH---Tuan-32.doc (55,5 KB)
 SỞ GD & ĐT CÀ MAU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Phú Hưng, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 32

( Từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020 )

1. Công tác chuyên môn

- Củng cố nề nếp dạy học và nâng cao chất lượng bộ môn.

- Hoàn thành các cột điểm kiểm tra M, 15’, 1 tiết trên máy tính.

- Kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 (theo KH). Tiếp tục ôn tập học kỳ 2 lớp 10,11 hiệu quả.

- Hoàn thành dự giờ, nhận xét, xếp loại tay nghề GV. Tăng cường thảo luận nhóm chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên và viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Chuẩn bị cho việc dạy thêm học thêm lớp 12 và ôn thi Tốt nghiệp (theo KH).

* Tổ CD-TD-QP, phân công dạy thay cô Thương đi tập huấn.

2. Công tác chủ nhiệm

- Giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, pháp luật, luật giao thông và phòng chống bạo lực.

- Uốn nắn, lập hồ sơ xử lý HS vi phạm nội quy trường, lớp.

- Tổ chức tốt việc truy bài 15’ đầu giờ. Đôn đốc, kiểm tra HS thực hiện việc học tập, ôn tập học kỳ 2.

- Quán triệt tinh thần, thái độ kiểm tra học kỳ 2 nghiêm túc.

- Tổ chức bảo quản CSVC, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và phòng chống Covid-19.

Lớp 10: Rà soát thông tin học sinh ở trang đầu học bạ trên máy tính.

Lớp 11: Hướng dẫn cho HS đăng ký tổ hợp môn học cho năm học sau (theo mẫu).

Lớp 12: Hoàn thành bổ sung hồ sơ thi THPT (nếu thiếu hoặc sai sót).

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn thanh niên: Tổ chức chào cờ, viết bảng tin; Giáo dục tư tưởng, lý tưởng và tính tích cực học tập rèn luyện cho đoàn viên, HS; Củng cố công tác thi đua HS.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

- Bảo quản CSVC, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Thư viện giới thiệu sách, báo, tài liệu dạy học cho GV, HS.

5. Văn phòng: Thực hiện thông tin báo cáo; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy và việc vào điểm của GV; Gửi mẫu và thu nhận tổng hợp danh sách lớp 11 đăng ký tổ hợp môn học cho năm học sau. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính, chế độ chính sách kịp thời.  

7. Y tế: Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Trực cấp phát thuốc.

8. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Thu nhận hồ sơ thi THPT 2020 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

(Thực hiện theo Quyết định và các văn bản kèm theo).

* 14h30, thứ 7: Gia cố bàn, ghế HS, GV các phòng học (Hiển, Lưu, Thiện, Tết). Sửa chữa máy hư hỏng của phòng vi tính (Nguyên, Tuấn, Gil, Nguyễn).
                                         T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH