10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 31/2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-31.doc   KH---Tuan-31.doc (55,5 KB)
  SỞ GD & ĐT CÀ MAU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Phú Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 31

( Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 )

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn và nề nếp dạy học.

- Tổ chức ôn tập học kỳ 2 theo đề cương hiệu quả.

- Rà soát việc kiểm tra, chấm bài, vào điểm. Nộp đề, đáp án kiểm tra Hk2 đúng lịch

- Hoàn thành cơ bản hoạt động dự giờ GV. Tăng cường thảo luận nhóm chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên và viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức thi nghề phổ thông lớp 11 theo kế hoạch.

- Chuẩn bị cho Sở GD kiểm tra việc triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 (ngày 03/6).

2. Công tác chủ nhiệm

- Củng cố tư tưởng, nề nếp, tác phong học sinh. Giáo dục học sinh thực hiện pháp luật, luật giao thông và phòng chống bạo lực.

- Tiếp tục sinh hoạt lại Nội quy cho học sinh. Cấm học sinh sử dụng điện thoại quay TikTok trong giờ học.

- Tổ chức tốt việc truy bài 15’ đầu giờ, hoạt động học tập trong HS. Kiểm tra việc làm đề cương và ôn tập học kỳ 2 của học sinh.

- Nhắc học sinh thiếu cột điểm liên hệ với GVBM để kiểm tra bổ sung. Thông báo học sinh kiểm tra học kỳ 2 vào tuần 32 (lớp 12), tuần 33, 34 (lớp 10,11).

- Tổ chức bảo quản CSVC, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và phòng chống Covid-19.

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Tổng hợp kết quả thi đua tháng 5 của CB-GV-NV. Quan tâm, động viên CB-GV-NV tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường giáo dục tư tưởng, lý tưởng, tính tích cực học tập rèn luyện cho đoàn viên, HS; Củng cố đội cờ đỏ; Củng cố công tác thi đua HS.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

- Kiểm tra, bổ sung máy phòng vi tính, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Thư viện giới thiệu sách, báo, tài liệu dạy học cho GV, HS.

5. Văn phòng: Thực hiện thông tin báo cáo; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy và việc vào điểm của GV; Trực làm việc và thực hiện công việc LĐ phân công.

6. Tài vụ: Chuyển lương tháng 6. Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính.

7. Y tế: Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Trực cấp phát thuốc.

8. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Họp hội:

* Thứ 7 - 14h30 GVCN 11 kiểm tra rà soát danh sách, bảng điểm thi nghề PT.

           - 15h30 họp Chi bộ, 16h30 họp tổ chuyên môn.

* Chủ nhật: 6h30 khai mạc thi nghề phổ thông lớp 11 (HS dự thi, CBGV coi thi theo Quyết định).
                                     T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH