10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 30/2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-30.doc   KH---Tuan-30.doc (51 KB)
      SỞ GD & ĐT CÀ MAU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                Phú Hưng, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 30

( Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 )

1. Công tác chuyên môn

- Củng cố nề nếp dạy học. Chấn chỉnh, chấm dứt hiện tượng GV và HS sử dụng điện thoại quay TikTok trong giờ học.

- Duy trì dạy học qua Vnedu và các phương tiện khác. Mỗi tiết học ở lớp, đều rà soát đánh giá kết quả giao bài cho HS và việc học ở nhà của HS.

- Tiếp tục tạo điều kiện cho HS thiếu điểm được kiểm tra cho đủ số cột điểm.

- Tăng cường ôn thi nghề phổ thông lớp 11. Tổ chức ôn tập lớp 12 theo đề cương. Hoàn thành đề cương ôn tập lớp 10,11.

- Triển khai thực hiện KH ra đề, đáp án kiểm tra học kỳ 2.

- Dự giờ kiểm tra tay nghề, thảo luận nhóm chuyên môn và viết SK kinh nghiệm.

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường quản lý sĩ số, nề nếp, tác phong học sinh.

- Tích cực giáo dục tư tưởng, văn hóa, thực hiện pháp luật, luật giao thông và phòng chống bạo lực, ... cho học sinh.

- Động viên HS tích cực học tập, rèn luyện để bước tới tương lai. Định hướng mục tiêu tương lai cho HS. Tư vấn chọn trường, chọn nghề cho HS (lớp 12).

- Tổ chức tốt việc truy bài 15’ đầu giờ, học tập ở lớp và tự học ở nhà cho HS.

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp học; đảm bảo vệ sinh, chăm sóc cây xanh, phòng chống Covid-19.

- Điểm danh, xếp loại HS tháng 5.

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Động viên CB-GV-NV tăng cường tập trung chuyên môn, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường giáo dục tư tưởng, lý tưởng cho đoàn viên thanh niên; Phối hợp chặt chẽ với GVCN quản lý, kiểm tra nề nếp và thi đua học sinh.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

- Tăng cường bảo quản CSVC, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Cán bộ thư viện giới thiệu sách, báo, tài liệu dạy học cho GV, HS.

5. Văn phòng: Thực hiện thông tin báo cáo; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy và việc vào điểm của GV; Trực làm việc và thực hiện công việc LĐ phân công.

6. Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính và công việc LĐ phân công.

7. Y tế: Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Trực cấp phát thuốc.

8. Bảo vệ, tạp vụ: Bảo vệ an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Họp hội:

* Đại hội đảng viên, Phiên trù bị, có mặt 15 giờ 20, thứ 7 ngày 30/5/2020.

                                        Phiên chính thức, có mặt 7 giờ 15, Chủ nhật ngày 31/5/2020.

* Các tổ, bộ phận báo cáo tháng 5, chuyên môn về PHT, sai sót về CTCĐ. (02/6).
                                           T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH