10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 28-2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-28-(1).doc   KH---Tuan-28-(1).doc (52 KB)
     SỞ GD & ĐT CÀ MAU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              Phú Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 28

 ( Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học và các quy định chuyên môn.

- Nắm tình hình, kết quả việc học tập ở nhà của HS và tích cực giúp đỡ HS yếu kém từng bước tiến bộ. Qua đó, củng cố, nâng cao chất lượng dạy học.

- Kiểm tra, chấm bài vào điểm theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện KH ra đề cương ôn tập HK2 và KH ôn thi nghề PT lớp 11.

- Tăng cường công tác dự giờ GV.

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa.

2. Công tác chủ nhiệm

- Nắm chặt tình hình học sinh, giữ vững sĩ số lớp.

- Giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội quy, pháp luật và luật GT.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, lý tưởng, ý thức, động cơ học tập rèn luyện cho học sinh.

- Tổ chức tốt việc truy bài 15’ đầu giờ, học tập ở lớp và tự học ở nhà cho HS.

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp học; đảm bảo vệ sinh, chăm sóc cây xanh; phòng chống dịch Covid-19.

* GVCN 11 chủ động đến VP nhận hồ sơ đối chiếu danh sách thi nghề với Giấy khai sinh, họ tên, chữ lót, ngày sinh, nơi sinh (hoàn thành, nộp biên bản cho PHT thứ 4 ngày 13/5/2020).

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Động viên CB-GV-NV nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, HS.  Tổ chức tốt công tác thi đua. Phối hợp chặt chẽ với GVCN giáo dục, quản lý nề nếp học sinh và kiểm soát học sinh phòng, chống dịch Covid-19.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tăng cường bảo quản CSVC, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh và đảm bảo vật dụng phòng chống dịch Covid-19.

5. Văn phòng: Thực hiện thông tin báo cáo; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy và việc vào điểm của GV; Trực làm việc và thực hiện công việc LĐ phân công.

6. Tài vụ: Hoàn thành rà soát và báo cáo học phí, tổng hợp tài sản trường. Thực hiện các nhiệm vụ công tác tài chính.

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Trực cấp phát thuốc.

8. Bảo vệ, tạp vụ: Bảo vệ an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Họp hội.
                                T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 02
TênCác biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020
Ngày BH:27/06/2020 7:50:55 CH
Số:Số 35/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:27/06/2020 7:44:38 CH
Số:Số 34
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:20/06/2020 8:55:09 SA
Số:Số 33KH tuan
TênKế hoạch tuần 33/2020
Ngày BH:12/06/2020 2:57:43 CH
Số:Số 32/KH - THPT
TênKế hoạch tuần 32
Ngày BH:06/06/2020 8:54:04 SA
Số:Số 06/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 6
Ngày BH:02/06/2020 6:24:57 SA
Số:Số 31/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 31/2020
Ngày BH:29/05/2020 3:23:52 CH