10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 27


Tệp đính kèm :   tuan-27.doc   tuan-27.doc (44,5 KB)

        SỞ GD- ĐT CÀ MAU                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Soá: 27/KHT           Phú Hưng, ngày 17 tháng 3  năm 2018 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 27

( Töø ngaøy 19 tháng 3 ñeán ngaøy 25 thaùng 3 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn ( giáo án, báo giảng ) tiết dạy trên lớp

- Tăng cường Thao giảng, dự giờ đột xuất

- Ra đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ II ( theo kế hoạch )

- Tổ GDTC-GDQP-CD: Tổ chức luyện tập Điền kinh thi vòng tỉnh

- Phân công giáo viên dạy các môn thi THPTQG rà soát bổ sung chương trình ôn tập

- Phân công giáo viêc chuẩn bị cho Hội thảo của tổ về “ đổi mới phương pháp dạy, KT-ĐG phát huy phẩm chất, năng lực học sinh ”

* Kiểm tra – Đánh giá: Thực hiện kế hoạch kiểm tra vào điểm

* Thi đua – khen thưởng: Viết sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu quy định

* Thực hiện kế hoạch dạy thêm học thêm

2. Công tác chủ nhiệm

- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra việc thực hiện nội quy lớp học

- Tăng cường giáo dục An toàn giao thông, phòng chống bạo lực

- Thực hiện kế hoạch lao động ( theo kế hoạch )

Lớp 12: Rà soát hồ sơ học sinh, sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung ( giấy khai sinh, học bạ, bằng THCS, giấy CN nghề… ) chấn chỉnh lại ý thức học tập chính khóa, ôn tập, tổ chức ôn thi THPTQG, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký các trường ĐH, CĐ

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn:

3.2. Đoàn thanh niên: Tiếp tục các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học…

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh… xem xét hệ thống Âm thanh, lập tờ trình

5. Văn phòng: Lên danh sách học sinh trong sổ đăng bộ; thống kê sĩ số học sinh; sắp xếp hồ sơ học sinh, hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo…

6. Tài vụ: Lập bảng kê chứng từ còn tồn đọng tháng 1, 2, 3 và rút tiền thanh toán. Lập dự toán năm 2018, thực hiện nhiệm vụ phát sinh…

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:

Chủ nhật: 8 giờ kiểm tra hồ sơ lớp 12. Thành phần: LĐT, GVCN 12, VP
                                             BTCB-HIỆU TRƯỞNG

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH