10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 23/2021


Tệp đính kèm :   Tuan-23.doc   Tuan-23.doc (48 KB)
      SỞ GD & ĐT CÀ MAU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Phú Hưng, ngày 19  tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH TUẦN 23

 ( Từ ngày 22/02 đến ngày 27/02/2021 )

1. Công tác chuyên môn

- Rà soát các KH thực hiện học kỳ 2 (Tổ CM, GV).

- Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình để chuẩn bị cho dạy học trực tuyến.

- Dạy và học trong tuần bình thường theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

- Kiểm tra, vào điểm theo kế hoạch.

2. Công tác chủ nhiệm

- Đến lớp sinh hoạt đầy đủ 15’ đầu giờ. Sau tiết 1 hàng ngày báo cáo danh sách học sinh vắng (ghi rõ lý do) về VP. Vận động HS bỏ học trở lại trường.

- Quán triệt HS tích cực phòng, chống dịch Covid, đeo khẩu trang, vệ sinh trước khi vào lớp và sau giờ học.

- Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp, tác phong, thực hiện pháp luật, luật giao thông.

- Tổ chức truy bài 15’ đầu giờ. Quản lý hoạt động học tập trong học sinh. Yêu cầu HS tích cực tự học.

- Tổ chức vệ sinh lớp học, chăm sóc cây xanh hàng ngày.

3. Công tác Công đoàn, Đoàn TN.

3.1. Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV tăng cường tập trung thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức triển khai, chỉ đạo chuẩn bị cho hoạt động chào mừng 08/3 (gọn nhẹ).

3.2. Đoàn thanh niên: Giáo dục đoàn viên, HS tích cực phòng, chống dịch Covid. Tăng cường kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh. Củng cố đội cờ đỏ. Triển khai KH hoạt động chào mừng 26/3 (gọn nhẹ). Tiếp tục thực hiện KH thi ATGT.

4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh đảm bảo tinh thần phòng, chống dịch Covid.

5. Công tác Văn phòng: Tổng hợp, báo cáo số liệu và tình hình GV, HS hàng ngày trong tuần theo yêu cầu Của Sở GD. Phân công trực làm việc. Thực hiện công tác khác do LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Điều chỉnh QC chi tiêu nội bộ. Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính. Chuẩn bị chuyển lương tháng 3 và bàn giao công tác kế toán.

7. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc, kiểm tra y tế GV, NV, HS. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra vệ sinh môi trường.

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ: Bảo vệ an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Họp hội: 16h00 thứ 7 họp tổ CM.
                                            T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH