10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 19-2021


Tệp đính kèm :   Tuan-19.docx (34,15 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   Phú Hưng, ngày 09 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH TUẦN 19

( Từ ngày 11/01 đến ngày 16/01/2021 )

1. Công tác chuyên môn

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Thực hiện Chương trình, kế hoạch, TKB, … học kỳ 2.

- Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra vào điểm học kỳ 2.

- Bồi dưỡng HSG lớp 10,11.

*  Nộp hồ sơ sổ sách về phòng trực tuyến vào thứ 7 để trường kiểm tra.

2. Công tác chủ nhiệm

- Củng cố nề nếp, ý thức thực hiện nội quy, chấp hành pháp luật, luật GT trong HS.

- Ổn định lớp, quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh.

- Hoàn thành điểm danh, xếp loại học kỳ 1 trên máy để trường in sổ điểm và học bạ.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo ở hội nghị CMHS.

- Tổ chức bảo quản tài sản lớp học, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3. Công tác Công đoàn, Đoàn TN

3.1. Công Đoàn: Quán triệt CBGVNV tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Dự kiến xếp loại thi đua CBGVNV học kỳ 1.

3.2. Đoàn thanh niên: Sơ kết thi đua HS học kỳ 1; Tiếp tục duy trì các cuộc thi; Kiểm tra nề nếp học sinh.

4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện.

Củng cố thư viện, bảo quản CSVC, tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

5. Công tác Văn phòng

Thực hiện KH, báo cáo. Tổng hợp biểu mẫu, số liệu sơ kết Hk1. Kiểm tra hoạt động dạy học. Kiểm tra việc vào điểm, xếp loại HS, in sổ điểm, học bạ kỳ 1. Chuẩn bị giấy khen, phần thưởng học sinh.

6. Công tác Tài vụ: Hoàn thành chứng từ, khóa sổ năm 2020. Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Thực hiện các kế hoạch, báo cáo.

7. Công tác Y tế: Củng cố hồ sơ năm 2020, thiết lập hồ sơ năm 2021. Trực cấp phát thuốc, kiểm tra vệ sinh môi trường.

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo an ninh, an toàn nhà trường và nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội

Thứ 2: Họp xét 2 mặt GD: 6h45 khối 11,12; 16h10 khối 10  (PHT, GVCN, BTV đoàn).

Thứ 7: 15h30 họp Chi bộ.

Chủ nhật: + Họp CMHS: 7h00 khối 11,12; 13h30 khối 10 (LĐT, GVCN, BTV đoàn).

                  + 8h00 kiểm tra hồ sơ GV (LĐT, TT, TP, Ban TTrND, BTV đoàn).

                               T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:01/02/2021 8:34:36 SA
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:29/01/2021 4:53:32 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:29/01/2021 4:50:26 CH
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:16/01/2021 9:10:51 SA