10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 18-2020


Tệp đính kèm :   Tuan-18.doc   Tuan-18.doc (59 KB)
  SỞ GD & ÐT CÀ MAU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Phú Hưng, ngày 01 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 18
( Từ ngày 04/01 đến ngày 09/01/2020 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Hoàn thành trả bài, sửa bài kiểm tra học kỳ 1. Lớp 12 học GDQP tập trung vào buổi chiều theo lịch. Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 10, 11.

- Hoàn thành Chương trình, báo giảng, giáo án, ký sổ đầu bài, ... của học kỳ 1. Nộp điều chỉnh Chương trình học kỳ 2 về PHT (thứ 4).

- Hoàn thành điểm TBM trên sổ điểm và máy tính (thứ 5).

- Thống kê báo báo học kỳ 1 đầy đủ và đúng quy định (thứ 7).

- Thi KHKT vòng chung khảo cấp Tỉnh (thứ 7).

- Thi điền kinh cấp trường (Chủ nhật).

2. Công tác chủ nhiệm

- Giáo dục truyền thống ngày học sinh sinh viên 09/01.

- Củng cố nề nếp, tác phong; thực hiện nội quy; chấp hành pháp luật, luật giao thông.

- Quản lý sĩ số, ý thức học tập và kiểm tra việc chuẩn bị sổ, sách, dụng cụ học tập cho học kỳ 2.

- Hoàn thành xếp loại Hạnh kiểm, Học lực và báo cáo học kỳ 1 (thứ 7).

- Tổ chức cho HS dự thi điền kinh cấp trường, GVCN có mặt đầy đủ (Chủ nhật).

- Tổ chức bảo quản CSVC, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên

3.1. Công Đoàn: Động viên CBGVNV tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Tổng hợp kết quả thi đua CBGVNV học kỳ 1.

3.2. Đoàn thanh niên: Tuyên truyền truyền thống HSSV 09/01 vào giờ chào cờ. Tổ chức dự thi ATGT cho nụ cười ngày mai, dự thi Báo tường học đường. Kiểm tra nề nếp học sinh. Tổng hợp kết quả kết thi đua HS học kỳ 1.

4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện

- Củng cố, bảo quản CSVC, tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Thư viện nộp đầy đủ hồ sơ học kỳ 1 để trường kiểm tra (chiều thứ 7).

5. Công tác Văn phòng: Thực hiện KH, báo cáo; biểu mẫu, số liệu sơ kết Hk1; Kiểm tra hoạt động dạy học. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Tiếp tục hoàn thành chứng từ năm 2020. Thực hiện các kế hoạch, báo cáo.

7. Công tác Y tế: Nộp đầy đủ hồ sơ năm 2020 để trường kiểm tra (chiều thứ 7).

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội

* Thứ 7:  + Đưa HS đi thi KHKT (Khang, L.Phương).

+ 14h00 kiểm tra hồ sơ y tế và thư viện (V.Thi, Hiển, Lưu, Diệp, Tuấn).

+ 16h00 họp tổ chuyên môn (15h00 hội ý LĐT, tổ trưởng, CTCĐ, BTĐ).

* Chủ nhật: 6h30 Khai mạc thi điền kinh cấp trường (theo QĐ, GVCN, BTV Đoàn).

                                       T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH