10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 17


Tệp đính kèm :   tuan-17.doc   tuan-17.doc (43,5 KB)
       SỞ GD- ĐT CÀ MAU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Soá: 17/ KHT                                                           Phú Hưng, ngày 23 tháng 12 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 17

( Töø ngaøy  thaùng 25 tháng 12 ñeán ngaøy 31 thaùng 12  )

1. Công tác chuyên môn
- Các môn TD, GDQP, Tin học, Công nghệ Kiểm tra học kỳ theo thời khóa biểu
- Xem xét, điều chỉnh các loại hồ sơ chuẩn bị trường kiểm tra. Xem xét điều chỉnh chương trình học kỳ II ( nếu có
* Kiểm tra – Đánh giá
- Hoàn thành các cột điểm M, 15 phút, 1 tiết trong sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp và trên mạng
2. Công tác chủ nhiệm
-Xem xét hồ sơ chủ nhiệm chuẩn bị trường kiểm tra ( sổ chủ nhiệm, bảng xếp loại hạnh kiểm ( từ tháng 9 đến tháng 12 ) đánh máy chung 1 bảng
- Thông báo lịch kiểm tra học kỳ I, cho học sinh cam kết thực hiện  kiểm tra nghiêm túc
- Xếp loại hạnh kiểm tháng 12, dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ I
- Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện pháp luật, kiểm tra, kiểm điểm học sinh vi phạm, hoàn tất hồ sơ kỷ luật ( nếu có ) gửi về VPHT. Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ
- Tăng cường kiểm tra vệ sinh, bảo vệ tài sản lớp học ( chú ý lau , chùi cửa kính, tường lớp, trần nhà, cạo rửa các vết bẩn trong và ngoài lớp…)
- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện
- Thu và đăng nộp tiền học thêm giai đoạn cuối ( hạn chót vào thứ 7 )
Lớp 12: Tiếp tục kiểm tra hồ sơ học sinh
3.  Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn:  Thực hiện nhiệm vụ CĐ
3.2. Đoàn thanh niên:  Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.Tiếp tục thực hiện Báo tường học sinh dự thi vòng tỉnh. Thống kê học sinh vi phạm kiểm tra học kỳ từng buổi
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh, tổ chức kiểm kê tài sản vào sáng CN
5. Văn phòng: Kiểm tra kế hoạch vào điểm của giáo viên, đánh các biểu mẫu sơ kết học kỳ I. Pho to đề KT học kỳ; chuẩn bị giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm cho các môn thi trắc nghiệm
6 Tài vụ:
- Đối chiếu bảo hiểm xã hội huyện để chốt sổ bảo hiểm cho CB, GV năm 2017
- Tổng hợp chứng từ tháng 12 và quý IV, báo cáo các loại quỹ còn lại đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 ( có biên bản kèm theo )
7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường
8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công
9. Họp:
- Chuẩn bị cho họp đánh giá xếp loại đảng viên và chi bộ năm 2017, yêu cầu các đảng viên viết bản kiểm điểm, phiếu bổ sung đảng viên…
Lưu ý: Các bộ phận, TT nộp sai sót của giáo viên tháng 12 nộp về cho CTCĐ vào chiều thứ 7                                                                                                                                                 BTCB-HIỆU TRƯỞNG
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH