10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 15/2020


Tệp đính kèm :   Tuan-15.doc   Tuan-15.doc (54,5 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Phú Hưng, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 15

( Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2020 )

1. Công tác chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, kế hoạch và các quy định chuyên môn.

- Hoàn thành dự giờ, xếp loại tay nghề GV học kỳ 1.

- Rà soát, cho HS kiểm tra bổ sung cột điểm thường xuyên còn thiếu.

- Tăng cường chất lượng ôn tập học kỳ 1 cho HS.

- Ra đề, đáp án kiểm tra học kỳ 1 theo đúng kế hoạch, yêu cầu, quy trình, thời gian.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 10, 11 và luyện tập điền kinh.

- Nộp hồ sơ thi KH-KT cấp Tỉnh về sở GD-ĐT.

* Tổ Sử-Địa phối hợp với Đoàn trường ôn lại truyền thống Cách mạng Tỉnh Cà Mau (13/12) vào giờ chào cờ tuần 16.

* Tổ CD-TD-QP chuẩn bị cho thi điền kinh cấp trường và lên KH hoạch dạy học tập trung để hoàn thành GDQP lớp 12.

2. Công tác chủ nhiệm.

- GD truyền thống cách mạng và ngày QP toàn dân (22/12).

- Củng cố việc thực hiện pháp luật, luật GT, nội quy trường, lớp và ứng xử văn hóa.

- Kiểm tra việc làm đề cương, truy bài, tăng cường ý thức ôn tập để kiểm tra HK1.

- Tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm.

- Thu tiền học thêm. Hoàn thành dứt điểm việc thu, nộp BHYT.

- Tổ chức tổng vệ sinh lớp học vào thứ 7 (lau chùi cửa kính, tường lớp, trần nhà, cạo rửa vết bẩn trong và ngoài lớp…), bảo quản CSVC lớp, chăm sóc cây xanh.

3. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên.

3.1. Công Đoàn: Tổ chức thực hiện KH công tác, quyết toán năm 2020, dự toán kinh phí 2021 của Công đoàn; Động viên CBGVNV tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn thanh niên:  Triển khai làm và dự dự thi Báo xuân cấp Tỉnh. Kiểm tra nề nếp tác phong HS, TD giữa giờ. Phối hợp với tổ Sử-Địa tuyên truyền truyền thống cách mạng và ngày QP toàn dân (22/12).

4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện:

Quản lý CSVC, TB, chuẩn bị hồ sơ kiểm kê tài sản cuối năm; Giới thiệu sách, báo, thông tin tuyên truyền; Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

5. Công tác HC-VP: Củng cố công tác HC-VP. Thực hiện các biểu mẫu, số liệu, báo cáo. Kiểm tra tiết dạy, báo giảng sinh hoạt lớp, vào điểm của GV; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Thực hiện các KH, báo cáo. Hoàn thành chứng từ, chế độ, đối chiếu NS, BHXH, HP. Thu nộp BHYT, tiền học thêm.

7. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh môi trường.

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội.                                                   
                                                  T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH