10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 14/2020


Tệp đính kèm :   Tuan-14.doc   Tuan-14.doc (54 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               Phú Hưng, ngày 06 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 14

( Từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2020 )

1. Công tác chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, kế hoạch và các quy định chuyên môn.

- Hoàn thành cơ bản dự giờ, xếp loại tay nghề GV.

- Rà soát việc thực hiện KH kiểm tra, vào điểm.

- Hướng dẫn HS làm đề cương ôn tập học kỳ 1 chu đáo.

- Thực hiện ra đề, đáp án kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi KHKT cấp Tỉnh. Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 10, 11.

* PHT điều chỉnh phân công chuyên môn Ngữ văn.

* TT phân công dạy thay cho GV đi bồi dưỡng, tập huấn; Hoàn thành đăng ký Sáng kiến kinh nghiệm của GV trong tổ.

* Tổ Sử-Địa phân công GV ôn lại truyền thống Cách mạng Tỉnh Cà Mau (13/12).

2. Công tác chủ nhiệm.

- GD truyền thống Cách mạng Tỉnh Cà Mau (13/12). Tăng cường GD pháp luật, luật GT, nội quy tường lớp.

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chương V - Điều lệ trường trung học.

- Tổ chức thực hiện tốt thi đua học sinh, các hoạt động của lớp, tập TD giữa giờ, …

- Đôn đốc, nhắc HS làm đề cương và ôn tập HK1.

- Hoàn thành thu BHYT. Triển khai thu tiền học thêm 05 tuần.

- Vận động HS tham gia hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người mù, tàn tật.

- Quan tâm, tổ chức HS lao động, bảo quản CSVC lớp, chăm sóc cây xanh.

3. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên.

3.1. Công Đoàn: Động viên CBGVNV tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Đoàn thanh niên: Phối hợp với tổ Sử-Địa tuyên truyền ngày truyền thống Cách mạng Tỉnh Cà Mau (13/12). Kiểm tra nề nếp tác phong HS, TD giữa giờ. Tổ chức tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021).

4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện:

Quản lý CSVC, TB, thư viện; lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

5. Công tác Văn phòng: Sắp xếp hồ sơ VP; Biểu mẫu, số liệu, báo cáo; Kiểm tra hoạt động dạy học; Trực VP; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Hoàn thành hồ sơ thay đổi CDNN, bậc lương đối với GV thăng hạng; Dự chi các hoạt động; Thực hiện các KH, báo cáo; Thu tiền học thêm, BHYT.

7. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Kiểm tra vệ sinh môi trường.

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

  9. Họp hội: Thứ 7: +14h00 họp BCH Đảng bộ mở rộng (BCH, BT các Chi bộ).

                                 + 15h00 họp Chi bộ.

                                  + 16h00 họp HĐSP.

                                     T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:01/02/2021 8:34:36 SA
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:29/01/2021 4:53:32 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:29/01/2021 4:50:26 CH
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:16/01/2021 9:10:51 SA