10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 14


Tệp đính kèm :   tuan-14.doc   tuan-14.doc (44 KB)
   Sôû GD&ÑT Caø Mau.         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng THPT Phuù Höng                 Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc.
     Soá: 14/ KHT                    Phú Hưng, ngày 02 tháng 12 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 14

( Töø ngaøy 04  thaùng 12 ñeán ngaøy 10  thaùng 12 naêm 2017 )

1. Công tác chuyên môn:

- Hoàn thành cơ bản kế hoạch thao giảng, dự giờ, kiểm tra tay nghề học kỳ I. Dự giờ đột xuất các tổ trưởng

- Nộp đề cương ôn tập đúng thời gian quy định ( thứ 3, tổ trưởng gửi về VP để pho to )

- Thực hiện các tiết ôn tập kiểm tra học kỳ I theo đề cương

- Chuẩn bị phân công giáo viên ra  đề kiểm tra học kỳ I

- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học

- Nộp đề tài NCKH về SGD-ĐTđúng thời gian quy định ( PHT )

- Tiếp tục bồi dưỡng Casio Toán, Lý, Hóa, Sinh

- Tất cả GV viết bài dự thi ATGT ( theo hướng dẫn 3217/SGD ĐT ngày 29/11/2017 ) nộp về VP vào thứ 7

- Tổ Sử-Địa: Phân công GV viết bài tuyên truyền ôn lại truyền thống QĐNDVN 22/12 và TT CM Cà Mau  ( thực hiện vào giờ chào cờ )

*  Dạy thêm, học thêm:  Tăng cường ôn tập để kiểm tra đạt tỷ lệ quy định

* Kiểm tra, đánh giá: Thực hiện đúng  kế hoạch kiểm tra, chấm bài vào điểm trên mạng và sổ điểm lớp ( Nếu điểm kiểm tra tỷ lệ thấp giáo viên báo cáo tổ trưởng hoặc LĐT để kiểm tra lại )

2. Công tác chủ nhiệm:

- Đăng nộp tiền bảo hiểm Y tế năm 2017 (  tiền và danh sách, chứng từ kèm theo ) về Thủ quỹ, hạn chót vào thứ 7.

- Kiểm tra mọi nề nếp, tác phong: Đồng phục, bảng tên, giầy, dép…Giáo dục ý thức thực hiện ATGT, phòng chống bạo lực học đường.  Tuyên truyền ngày toàn quốc kháng chiến và ngày cách mạnh tỉnh Cà Mau

- Tổ chức cuộc thi ATGT ( theo công văn 3217/SGD-ĐT ngày 29/11/2017 ) tập hợp cùng danh sách về VP vào thứ 7

- Nghiêm cấm các loại hình cờ bạc ( cho vay, chơi gem, Bi da, đánh bài )

- Bảo vệ tài sản của lớp ( Bàn, ghế, Điện, Quạt, Rèm cửa … )

3.  Công tác Đoàn thể:

3.1. Công Đoàn: Xếp thi đua tháng 11 và thông báo kịp thời đến CB, GV, NV

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh, truy bài, văn nghệ, thể dục giữa giờ, vệ sinh lớp học. Cùng VP tổng hợp bài dự thi ATGT. Phối hợp với tổ Sử tuyên truyền ngày toàn quốc kháng chiến và ngày cách mạng tỉnh CM. Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ

            4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:  Phân công các lớp lao động vệ sinh trường, lớp. Tiếp tục hoàn thiện phòng truyền thống

5. Văn phòng: Sắp xếp VP mới. Bảo quản  sổ điểm lớp, cho giáo viên mượn vào điểm tại văn phòng, hoàn thành đề cương ôn tập phát cho học sinh

6. Tài vụ: Viết lại học phí, lương tháng 12. Sắp xếp nơi làm việc mới

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh đến học sinh

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp: 16 giờ ( Thứ 3): Họp chi bộ đảng, sau đó họp Hội nghị CB chủ chốt ( LĐT, TT, TP, CTCĐ, BTĐTN ). 16 giờ ( thứ 7 ): Họp Hội đồng sư phạm

                                               BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH