10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 12/2020


Tệp đính kèm :   Tuan-12.doc   Tuan-12.doc (47 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                
                                                              Phú Hưng, ngày 21 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 12
( Từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020 )
1. Công tác chuyên môn.
- Củng cố cách thức tổ chức dạy học trên lớp; Tích cực quan tâm học sinh yếu, kém. Ký lại sổ đầu bài TKB thứ sáu, 20/11 (tự bù trong tuần).
- Bồi dưỡng HSG lớp 10, 11, dạy thêm học thêm và luyện tập điền kinh.
- Kiểm tra, đánh giá linh hoạt và phù hợp theo năng lực học sinh.
- Tổ chức dự giờ để đảm bảo tiến độ.
- Lựa chọn và hoàn thiện đề án KHKT dự thi cấp Tỉnh.
* GV Thể dục tập luyện bài Thể dục giữa giờ cho HS để thực hiện từ tuần 13.
* Tổ CM phân công dạy thay cho GV đi bồi dưỡng, tập huấn.
2. Công tác chủ nhiệm.
- GD học sinh thực hiện nội quy trường lớp, pháp luật, luật GT, ứng xử VH, phòng chống bạo lực, ma túy, tệ nạn. Phối hợp với Đoàn trường, Ban đại diện CMHS của lớp lập hồ sơ xử lý học sinh vi phạm.
- Kiểm tra, củng cố nề nếp, tác phong HS (Đồng phục, bảng tên, giầy, dép,…); Củng cố vai trò tự quản của đội ngũ Cán sự lớp.
- Ổn định tình hình học tập của lớp, tổ chức truy bài, học tốt và các phong trào thi đua trong học sinh.
- Tuyên truyền phòng chống dịch cúm, sốt, thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường nhà trường.
- Tổ chức thực hiện KH lao động, bảo quản CSVC lớp, chăm sóc cây xanh.
3. Công tác Đoàn thể.
3.1. Công Đoàn: Hoàn thành danh sách đăng ký Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm của CB, GV, NV toàn trường, nộp về Sở GD.
3.2. Đoàn thanh niên: Củng cố công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Kiểm tra nề nếp tác phong HS; Phối hợp với tổ CD-TD-QP, tập luyện và triển khai TD giữa giờ.
  4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện:
Quản lý CSVC, TB, thư viện. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.
5. Công tác Văn phòng: Chuẩn bị hồ sơ cho đoàn kiểm tra CCHC. Thực hiện công văn đi, đến. Hoàn thành sổ đăng bộ. Kiểm tra tiết dạy, báo giảng vào điểm của GV. Trực làm việc theo lịch. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.
6. Công tác Tài vụ: Thực hiện các KH, báo cáo, chế độ chính sách.
7. Công tác Y tế: Đảm bảo giờ giấc; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Kiểm tra vệ sinh môi trường.
8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.
  9. Họp hội: 16h00 thứ 7 họp tổ chuyên môn.
                                            T/M Đảng ủy - LĐ trường
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:01/02/2021 8:34:36 SA
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:29/01/2021 4:53:32 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:29/01/2021 4:50:26 CH
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:16/01/2021 9:10:51 SA