10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 11/2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-11.docx (26,77 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                       Phú Hưng, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 KẾ HOẠCH TUẦN 11
( Từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2020 )

1. Công tác chuyên môn

- Rà soát việc thực hiện Chương trình, báo giảng, giáo án, … Thực hiện nghiêm túc quy định chuyên môn, nề nếp dạy học.

- Tổ chức dự giờ GV theo KH.

- Thực hiện dạy thêm học thêm và bồi dưỡng HSG lớp 10,11.

- Tăng cường kiểm tra, vào điểm thường xuyên kịp thời.

- Chọn đề án KHKT tốt để hoàn thiện cho tham gia thi vòng tỉnh.

* Do thời tiết, khí hậu, điều kiện sân bãi nên việc thi Điền kinh chuyển sang tháng 12.

* Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về Cải cách hành chính.

2. Công tác chủ nhiệm

- Tiếp tục giáo dục truyền thống đạo lý “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” cho HS. Tăng cường giáo dục HS thực hiện nội quy, pháp luật, luật GTVH ứng xử.

- Phát huy tính tự quản trong học sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp.

- Quản lý chặt chẽ nề nếp học tập trong giờ học chính khóa và học thêm.

- Tổ chức cho HS tham gia họp mặt ngày NGVN 20/11 bảo đảm đông đủ, tác phong, đồng phục theo quy định.

- Tổ chức thực hiện KH lao động, bảo quản CSVC lớp, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Phối hợp với chính quyền tổ chức Họp mặt toàn trường, tổ chức tọa đàm, liên hoan CBGVNV ngày NGVN 20/11.

  3.2. Đoàn thanh niên: Tổng hợp kết quả và trình khen thưởng thi VN, báo tường của HS. Tăng cường GD lý tưởng cho đoàn viên, HS. Phân công trang trí, khánh tiết, VN và sắp xếp HS cho ngày kỷ niệm 20/11.

4. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện:

Tổ chức quản lý CSVC, TB, thư viện. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, phòng chống bão lụt.

5. Công tác Văn phòng: Thực hiện Thông, tin báo cáo; kiểm tra hoạt động dạy học; Rà soát, sắp xếp, văn bản hành chính. Chuẩn bị cờ, hoa cho 20/11. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Thực hiện các KH, báo cáo. Phát thưởng CBGVNV (trước ngày 20/11), chuẩn bị phần thưởng HS (phát vào thứ 2, ngày 23/11).

7. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền phòng chống bệnh; Kiểm tra vệ sinh môi trường.

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội: 7h00 thứ 6, họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 toàn trường, sau đó tọa đàm CB,GV,NV.

                                        T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:01/02/2021 8:34:36 SA
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:29/01/2021 4:53:32 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:29/01/2021 4:50:26 CH
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:16/01/2021 9:10:51 SA