10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 09/2020


Tệp đính kèm :  
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         Phú Hưng, ngày 30 tháng 10 năm 2020

  KẾ HOẠCH TUẦN 09

( Từ ngày 02/11 đến ngày 07/11/2020 )

 

1. Công tác chuyên môn.

- Rà soát việc thực hiện Chương trình, giáo án, báo giảng.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 1 theo KH.

- Phối hợp chặt chẽ giữa GVBM, GVCN, Ban cán sự lớp trong dạy-học.

- Tổ chức dự giờ GV và phân công chuẩn bị Hội giảng trong tổ ở tuần 10.

- Hỗ trợ tích cực nội dung kiến thức “vui để học” cho HS giờ chào cờ.

- Lập đội tuyển HSG lớp 10, 11 để bồi dưỡng.

* Đi bồi dưỡng (V Thi, Hiển, Nguyên, H Phương), ngày 02-19/11 tại THPT Cái Nước.

2. Công tác chủ nhiệm.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho HS.

- Tăng cường giáo dục HS thực hiện nội quy, pháp luật, luật giao thông.

- Kiểm tra ý thức học tập của HS để uốn nắn kịp thời.

- Tổ chức thực hiện thi đua giờ học kiểu mẫu, tuần học kiểu mẫu.

- Tổ chức tốt việc luyện tập điền kinh, VN và viết báo tường.

- Duy trì, nâng cao hoạt động trải nghiệm của lớp và thúc đẩy hoàn thành đề án KHKT dự thi cấp trường (tuần 10).

- Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Tiếp tục nhắc nhở HS phòng chống bão, lũ, dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Tổng hợp kết quả thi đua tháng 11, tổ chức hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11 trong CB, GV, NV.

  3.2. Đoàn thanh niên: Tổ chức tốt các hoạt động báo tường, VN, TDTT chào mừng 20/11 trong đoàn viên, học sinh; Kiểm tra phong trào học tập, thi đua. Quản lý chặt chẽ thi đua học sinh.

  4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Sơ kết công tác tháng 10. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

5. Văn phòng: Củng cố công tác hành chính, văn thư, hồ sơ sổ sách. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo. Kiểm tra SH lớp 15’ đầu giờ, báo giảng, tiết dạy, vào điểm của GV. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Tài vụ: Xếp phần thưởng HSG vòng Tỉnh. Thực hiện kế hoạch, báo cáo, chế độ chính sách. Chuyển lương tháng 11.

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh; trực cấp phát thuốc; kiểm tra vệ sinh.

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội: Thứ 7: + 14h30 họp BCH Đảng bộ.

                               + 15h30 họp Chi bộ.

+ 16h30 họp HĐSP.

                                        T/M. Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH
Số:Số 15/QĐ-THPT
TênQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Ngày BH:01/02/2021 8:34:36 SA
Số:Số 05/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 02-2021
Ngày BH:29/01/2021 4:53:32 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2021
Ngày BH:29/01/2021 4:50:26 CH
Số:Số 02/KH-DTHT
TênKế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021
Ngày BH:16/01/2021 9:10:51 SA
Số:Số 20/2021
TênKế hoạch tuaafm 20/2021
Ngày BH:16/01/2021 9:04:04 SA