10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 05/2020


Tệp đính kèm :   Tuan-05.doc   Tuan-05.doc (42 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            

Phú Hưng, ngày 02  tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 05
( Từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2020 )

 

1. Công tác chuyên môn.

- Củng cố việc soạn giảng, báo giảng, thực hiện nề nếp dạy-học.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ và nhận xét xếp loại kịp thời.

- Thực hiện kiểm tra, vào điểm theo KH.

- Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch (cá nhân, tổ, bộ phận, LĐT) để phê duyệt ở tuần 6.

- Mỗi tổ CM chuẩn bị 01 ý kến tham luận (3 đến 5 phút) tại Hội nghị CC-VC.

2. Công tác chủ nhiệm.

- Tuyên truyền HS thi đua chào mừng Hội nghị CC-VC nhà trường.

- Tăng cường quản lý, GD đạo đức, tác phong, pháp luật và luật giao thông cho HS.

- Tổ chức tốt và có hiệu quả truy bài, tập hát 15 phút đầu giờ.

- Tiếp tục làm sổ chủ nhiệm. Đến VP nhận, rà soát hồ sơ của lớp (chiều thứ 2, 3).

- Nộp bản thống kê phương tiện HS đi học về VP.

- Tổ chức hoàn thành phần việc trải nghiệm của lớp để chấm điểm thi đua ở tuần 6.

- Phối hợp với GV phụ trách và tổ CM để triển khai nghiên cứu khoa học trong HS.

- Hoàn thành thu, nộp tiền quỹ Hội (quỹ vận động).

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp, thực hiện KH lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Cùng với chính quyền tổ chức Hội nghị CC-VC (chỉ đạo Ban TTrND làm báo cáo, KH và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo tuyên dương khen thưởng CB, GV, NV có thành tích cao năm học 2019-2020; rà soát tiêu chuẩn thi đua CB, GV, NV).

  3.2. Đoàn thanh niên: Họp BTV, BCH mới phân công nhiệm vụ cụ thể từng người; Tổ chức tốt hoạt động thi đua HS. Phối hợp với các tổ CM để triển khai vui để học trong giờ chào cờ từ tuần 6.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện

Bảo quản CSVC, lao động, vệ sinh; thiết lập hồ sơ sổ sách Thư viện.

5. Văn phòng: Hoàn thành thống kê biểu mẫu, số liệu; Kiểm tra SH 15’ của GVCN; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GVBM. Tổ chức thực hiện KH của LĐ; Trực VP; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Tài vụ: Chuyển lương, thâm niên, tăng lương; Thực hiện các KH, báo cáo.

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh; Trực cấp phát thuốc.

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội:

- Thứ 7: 15h30 Hội nghị CC-VC (toàn thể CB, GV, NV có mặt đúng giờ).

- Chủ nhật: 7h00 giáo viên có tên trực văn phòng có mặt để họp, sắp xếp hồ sơ.
                                                   T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH