10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 05/2019


Tệp đính kèm :   Tuan-05.doc   Tuan-05.doc (48,5 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

                                            Phú Hưng, ngày 27  tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH TUẦN 05
  ( Từ ngày 30/9 đến ngày 05/10/2019 )

 
1. Công tác chuyên môn.

- Củng cố việc soạn giảng, báo giảng, thực hiện nề nếp dạy-học; Chuẩn bị cho việc dạy thêm, học thêm từ tuần 6.
- Tổ chức thao giảng, dự giờ và nhận xét xếp loại kịp thời.
- Tổ chức đi thi HSG lớp 12 vòng Tỉnh, GVBD báo cho HSG tập trung họp tại phòng Nghe nhìn (dãy lầu mới) vào lúc 10h00 thứ 7.
- Thực hiện kiểm tra, vào điểm theo đúng KH.
- Phân công dạy thay cho giáo viên đi tập huấn.
- Mỗi tổ CM chuẩn bị 01 ý kến tham luận tại Hội nghị CC-VC (13/10).
* Tổ CD-TD-QP hoàn thành KH hội thao cấp trường (tổ chức vào đầu tháng 11).
* Tổ Văn phân công dạy thay thầy Cường, tổ T.Anh phân công dạy thay cô Như.
* Thầy V.Thi điều chỉnh PCCM, TKB chính khóa, xếp TKB dạy-học thêm, trình HT trước thứ 7.
2. Công tác chủ nhiệm.
- Tuyên truyền và tổ chức thi đua chào mừng Hội nghị CC-VC nhà trường và ngày phụ nữ Việt nam 20/10.
- Tăng cường quản lý, GD đạo đức, tác phong, pháp luật và luật giao thông cho HS.
- Tổ chức tốt và có hiệu quả truy bài, tập hát 15 phút đầu giờ.
- Hoàn thành kiểm tra hồ sơ HS; Nộp bản thống kê phương tiện HS đi học về VP.
- Hoàn thành và nộp tiền quỹ Hội (quỹ vận động) về Thủ quỹ trường.
- Tổ chức bảo quản CSVC lớp, thực hiện KH lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.
- Động viên HSG đi thi vòng Tỉnh. Thông báo sáng thứ 7 nghỉ học, 10h00 tập trung họp tại phòng Nghe nhìn (dãy lầu mới), sau đó ăn cơm tại Căn tin, 12h00 lên xe đi thi.
3.  Công tác Đoàn thể.
3.1. Công Đoàn: Chỉ đạo Ban nữ công tổ chức tuyên truyền, thi đua và hoạt động thiết thực chào mừng ngày PNVN 20/10 trong GV, HS nữ; Lập danh sách khen thưởng CB, GV, NV năm học 2018-2019; Cùng với chính quyền chuẩn bị Hội nghị CC-VC.
  3.2. Đoàn thanh niên: Họp BTV, BCH mới, phân công nhiệm vụ cụ thể từng người; Lên KH hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Bảo quản CSVC, lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và tiếp tục hoàn thành đường cống thoát nước; Thư viện hoàn thành KH công tác, danh mục, đầu sách, tài liệu.
5. Văn phòng: Hoàn thành thống kê biểu mẫu, số liệu; Kiểm tra SH 15’ của GVCN; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GVBM. Tổ chức thực hiện KH của LĐ; Trực VP; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.
6. Tài vụ: Làm lương tháng 10/2019; Hoàn thành ra phiếu thu các khoản tiền đầu năm; Thu quỹ Hội (quỹ vận động) và tổng hợp, báo cáo.
7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh; Trực cấp phát thuốc; Mua thuốc tháng 10.
8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.
9. Họp hội: Thứ 7: + 12h00, đưa HSG đi thi (Nguyên, Hiển, Diệp, Phong PH).
+ 16h00, họp tổ chuyên môn.           
                                              TM. Chi bộ - LĐ trường
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:23/05/2020 9:07:28 SA
Số:Số 29/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 29-2020
Ngày BH:16/05/2020 8:34:34 SA
Số:Số 28/HK - Tuan
TênKế hoạch tuần 28-2020
Ngày BH:09/05/2020 3:08:49 CH
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:09/05/2020 8:56:48 SA
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:09/05/2020 8:56:48 SA
Số:Số 09/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 5/2020
Ngày BH:03/05/2020 7:07:44 CH
Số:Số 27/KH - Tuan
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:03/05/2020 7:04:54 CH