10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 04-2020


Tệp đính kèm :   KH---Tuan-04.doc   KH---Tuan-04.doc (37 KB)
SỞ GD & ÐT CÀ MAU                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        Phú Hưng, ngày 26  tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 04

 

( Từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2020 )

 1. Công tác chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc quy định chuyên môn, nề nếp dạy-học.

- Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, vào điểm theo Thông tư 26.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ trong GV (tổ trưởng, PHT).

- Điều chỉnh, hoàn thành chỉ tiêu BM (tổ trưởng, PHT).

- Xây dựng kế hoạch (cá nhân, tổ, bộ phận, LĐT).

- Tổ chức đưa HSG đi thi vòng Tỉnh (Nguyên, L.Phương, Diệp, đại diện CMHS).

2. Công tác chủ nhiệm.

- GD đạo đức, tác phong, pháp luật và luật giao thông cho HS. Thống kê phương tiện học sinh đi học (xe đạp, xe máy, xe buyt, ...).

- Phát huy vai trò của cán sự lớp. Tăng cường công tác tự quản trong lớp.

- Tổ chức tốt truy bài, tập hát 15 phút đầu giờ; hoạt động GDNGLL, Sh cuối tuần.

- Làm sổ chủ nhiệm; rà soát hồ sơ HS; hoàn thiện danh bạ điên thoại HS, CMHS.

- Sơ kết, điểm danh, xếp loại hạnh kiểm tháng 9.

- Tổ chức hoàn thành nội dung giáo dục hoạt động trải nghiệm của lớp.

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp, thực hiện KH lao động, vệ sinh.

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Tổ chức Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng là con của CBGVNV; Động viên CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

3.2. Đoàn thanh niên: Phối hợp với GVCN giáo dục lý tưởng, pháp luật và luật giao thông cho HS. Chuẩn y các Chi đoàn; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đoàn trường.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Tổ chức thực hiện tốt công tác thư viện, CSVC, lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh. Tổng hợp, báo cáo tháng 9.

5. Văn phòng: Thống kê các biểu mẫu, số liệu, báo cáo; công tác hành chính; kiểm tra SH 15’ của GVCN, kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GVBM; thực hiện nhiệm vụ LĐT phân công.

6. Tài vụ: Thực hiện kế hoạch, báo cáo, chế độ chính sách.

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh; Trực cấp phát thuốc; Báo cáo tháng 9.

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội:

- Thứ 5: 15h00 họp BCH Đảng bộ.

- Thứ 7: 15h30 họp Chi bộ, 16h30 họp tổ CM.

- Chủ nhật: 7h00 Đại hội Đoàn trường.

* Báo cáo tháng 9 vào ngày 02/10 (công tác chuyên môn báo về PHT, theo dõi thi đua báo về CTCĐ, công tác khác báo về VP).

                                T/M Đảng ủy - LĐ trường

 

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:21/11/2020 9:13:04 CH
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:14/11/2020 8:45:55 SA
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:07/11/2020 8:22:10 SA
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH