10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 03


Tệp đính kèm :   Tuan---03.docx (23,88 KB)
      SỞ GD & ÐT CÀ MAU            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Phú Hưng, ngày 19  tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 03

 

( Từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020 )

 

1.     Công tác chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, KH dạy học, quy định CM, nề nếp dạy-học.

- Xây dựng chỉ tiêu BM (GV nộp TT thứ 3, TT nộp PHT thứ 5, PHT nộp HT thứ 7).

- Tiến hành xây dựng các loại kế hoạch năm học theo mẫu (các tổ, bộ phận và GV).

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá (theo Thông tư 26).

- Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi lớp 12. Lựa chọn, đăng ký HS đi thi về VP (thứ 4).

2. Công tác chủ nhiệm.

- Thực hiện tốt việc quản lý lớp, tổ chức thi đua trong HS.

- Giáo dục tư tưởng, tác phong, pháp luật, luật giao thông, … cho HS.

- Đăng ký nghỉ 01 buổi 15 phút đầu giờ/tuần/HK1 (thực hiện từ tuần 4 đến tuần 16).

- Tổ chức truy bài, tập hát 15 phút đầu giờ. Kiểm tra sgk, đồ dùng học tập của HS.

- Xây dựng KH chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm.

- Chỉ đạo Đại hội Chi đoàn, thực hiện Hội nghị CMHS.

- Tổ chức cho HS hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động phong trào công nhân viên chức và lao động để chào mừng Hội nghị CC-VC.

        3.2. Đoàn thanh niên: Kiểm tra tiêu chuẩn thi đua của các lớp; chỉ đạo hoạt động trải nghiệm của các lớp. Tổ chức các hoạt động trong đoàn viên để chào mừng Đại hội Đoàn; tổ chức Đại Hội các Chi đoàn và chuẩn bị ĐH Đoàn trường.

       4. Công tác CSVC - thiết bị - thư viện.

       Xây dựng KH công tác, thiết lập hồ sơ. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, vườn trường.

5. Công tác Văn phòng: Hoàn thành sắp xếp hồ sơ HS theo lớp; Thực hiện các biểu mẫu, báo cáo; Dán các văn bản, thủ tục HC; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GV; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác tài vụ: Làm hồ sơ hết tập sự, hồ sơ bổ ngạch cho GV hợp đồng; Làm tăng lương, thâm niên; hoàn thành các khoản thu đầu năm.

7. Công tác y tế: Thiết lập hồ sơ y tế; Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Kiểm tra vệ sinh.

8. Công tác bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

9. Họp hội: Hội nghị CMHS vào chủ nhật: 7h00 lớp 11,12, 13h00 lớp 10 (LĐ trường, TKHĐ, GVCN, VP, BV, BTV Đoàn trường).

                                         T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH
Số:Số 08/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 8/2020
Ngày BH:23/10/2020 9:38:58 CH
Số:Số 02
TênLịch kiểm tra giữa học kỳ 1- 2020-2021
Ngày BH:17/10/2020 8:09:28 SA