10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 02/2020


Tệp đính kèm :   Tuan-02.doc   Tuan-02.doc (40,5 KB)
         SỞ GD & ÐT CÀ MAU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Phú Hưng, ngày 12  tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 02

( Từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020 )

1. Công tác chuyên môn.

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy-học và các quy định giáo án, báo giảng, kiểm tra, vào điểm, …; Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12.

- Tổ CM điều chỉnh KH kiểm tra, đánh giá; hoàn thành KH thảo luận nhóm/tổ, KH dự giờ giáo viên. Chuẩn bị xây dựng các loại kế hoạch, hồ sơ chuyên môn.

- PHT xây dựng KH và triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học để dự thi KHKT trong học sinh (trong tuần); Chỉ đạo nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn (thứ 7); rà soát các văn bản, biểu mẫu chuyên môn và hướng dẫn tổ CM, giáo viên xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch (tuần 3). Triển khai thực hiện Thông tư 26 của Bộ GD sửa đổi, bổ sung Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh.

2. Công tác chủ nhiệm.

- Tiếp tục ổn định lớp, tổ chức thực hiện nội quy, nề nếp và nhiệm vụ học tập.

- Lên lịch truy bài, tập hát 15 phút đầu giờ.

- Lập danh bạ điện thoại của HS và cha (mẹ) HS. Đến VP nhận và sắp xếp hồ sơ lớp.

- Phát động nghiên cứu  khoa học và dự thi KHKT cấp trường. Tổ chức cho lớp hoạt động trải nghiệm theo KH của Đoàn trường.

- Tổ chức đại hội lớp (tiết sinh hoạt thứ 7).

- Hoàn thành các khoản thu, nộp về Thủ quỹ (kèm danh sách, giấy tờ miễn, giảm).

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp và lao động, vệ sinh.

- Thông báo HS lớp 10 chụp hình để đưa vào phần mềm quản lý (theo lịch).

3.  Công tác Đoàn thể.

3.1. Công Đoàn: Cho CB, GV, NV đăng ký thi đua năm học 2020-2021; rà soát, lấy ý kiến về tiêu chuẩn thi đua CB, GV, NV; Lên KH tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của CB, GV, NV.

3.2. Đoàn thanh niên: Lên KH, triển khai, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong HS; Tổ chức thi đua HS nghiêm túc; Hỗ trợ Đại hội lớp; chỉ đạo Đại hội Chi đoàn (tuần 3).

4. Công tác thư viện - thiết bị - lao động.

- Thư viện sắp xếp sách, tài liệu; Xây dựng KH công tác; Thực hiện NV được p/c.

- Tổ lao động tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, quy hoạch vườn trường.   

5. Công tác Văn phòng: Củng cố công tác VP; Thực hiện các văn bản, biểu mẫu, báo cáo; điều chỉnh lịch trực VP; Cùng GVCN sắp xếp hồ sơ HS theo lớp; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Tài vụ: Thực hiện các KH, báo cáo các tài chính; Hoàn thành tăng giờ; Thực hiện các khoản thu đầu năm; Làm tăng lương, thâm niên.

7. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền phòng bệnh; Kiểm tra vệ sinh.

8. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

9. Họp hội: 16h00 (thứ 7): Họp tổ chuyên môn (15h00 hội ý tổ trưởng).

                                                      T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:21/11/2020 9:13:04 CH
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:14/11/2020 8:45:55 SA
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:07/11/2020 8:22:10 SA
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH