10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 15


Tệp đính kèm :   tuan-15.doc   tuan-15.doc (44,5 KB)
       SỞ GD- ĐT CÀ MAU.         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                     Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc.

       Soá: 15/ KHT                   Phú Hưng, ngày 09 tháng 12 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 15

( Töø ngaøy  thaùng 11 tháng 12 ñeán ngaøy 17 thaùng 12  )

1. Công tác chuyên môn
- Hoàn thành kế hoạch thao giảng, kiểm tra tay nghề
-Tổ Toán, Hóa-Sinh, Lý:  Tăng cường hướng dẫn học sinh chuẩn bị Casio, KHKT thi tỉnh
-Tổ Sử: phối hợp với Đoàn TN ngoại khóa trước cờ: ngày truyền thống CM Cà Mau, ngày toàn quốc kháng chiến
- Hướng dẫn học sinh  ôn tập kiểm tra học kỳ I
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể để giáo dục học sinh
* Kiểm tra – Đánh giá:
- Tăng cường kiểm tra thường xuyên, cơ bản hoàn thành điểm Miệng
- Ra đề kiểm tra học kỳ theo kế hoạch
- Rà soát kế hoạch kiểm tra, vào điểm ở sổ điểm cá nhân và sổ điểm lớp
2. Công tác chủ nhiệm
- Tổ chức cho học sinh làm đề cương ôn tập học kỳ I
- Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện pháp luật, kiểm điểm học sinh vi phạm nội quy hoàn tất hồ sơ kỷ luật ( nếu có ) gửi về VPHT
- Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ
- Tăng cường kiểm tra vệ sinh, bảo vệ tài sản lớp học ( chú ý lau , chùi cửa kính, tường lớp, trần nhà, cạo rửa các vết bẩn trong và ngoài lớp…)
- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện
Lớp 10,11: Kiểm tra hồ sơ học sinh và điều chỉnh, bổ sung
Lớp 12: Tự kiểm tra hồ sơ học sinh ( tính chính xác, số lượng hồ sơ theo quy định )
( lập biên bản gửi về VPHT vào thứ 7 )
3.  Công tác Đoàn thể
3.1. Công Đoàn:  Phối hợp với LĐT hoàn thành hợp đồng giữ xe, các hộ buôn bán trong trường ) thực hiện nhiệm vụ công đoàn.
3.2. Đoàn thanh niên:  Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học,tập thể dục giữa giờ, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng. thực hiện Báo tường học sinh dự thi vòng tỉnh. Phổ biến cuộc thi học kỳ nghiêm túc. Kiểm tra sổ đầu bài. Phối hợp với VP trường nhận và thống kê bài dự thi ATGT của GV và học sinh.
4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện
Tổ chức lao động, vệ sinh, lên các biểu bảng kiểm kê tài sản ( theo quy định của Sở Giáo dục ) lên kế hoạch sửa chữa trình HT
5. Văn phòng: Kiểm tra kế hoạch vào điểm của giáo viên,  biên bản kiểm tra hồ sơ học sinh ( gửi chủ nhiệm ) nhận bài dự thi ATGT của giáo viên và học sinh giao BTĐT
6 Tài vụ: Hoàn thành danh sách, tiền BHYT đăng nộp về BHXH huyện. xem xét nâng lương, thâm niên giáo viên, chuẩn bị quyết toán quý IV. Hoàn thành viết lai học phí
7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường
8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công.
9. Tập huấn sử dụng máy tương tác thông minh. TP: các tổ trưởng, tổ phó, GV cốt cán.do tổ trưởng cử. Thời gian: 16 giờ ( chiều thứ 5 ) Địa điểm: Phòng HĐGD. Người hướng dẫn: Lê Văn Nguyên
10. Họp: 16 giờ: Họp tổ chuyên môn                                                                                                        BTCB-HIỆU TRƯỞNG
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH