10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuaafm 20/2021


Tệp đính kèm :   Tuan-20.docx (24,42 KB)
     SỞ GD & ĐT CÀ MAU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Phú Hưng, ngày 16 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TUẦN 20

( Từ ngày 18/01 đến ngày 23/01/2021 )

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, kế hoạch và quy định chuyên môn.

- Dạy thêm học thêm theo KH và TKB.

- Bồi dưỡng HSG Lớp 10,11 và luyện tập đội tuyển tham gia HKPĐ.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, vào điểm thường xuyên.

- Đối chiếu điểm và ký Sổ điểm lớp, Học bạ (Thứ 2-5 tại VP).

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường quản lý, giáo dục nề nếp, tác phong và nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

- Thực hiện phối hợp tốt với GVBM, đoàn thể và CMHS trong quản lý, giáo dục HS.

- Rà soát bảng tên, đồng phục thể dục.

- Tổ chức tham gia các cuộc thi, các phong trào của Đoàn trường.

- Kiểm tra, đối chiếu ngày nghỉ, điểm TB các môn, 2 mặt GD học kỳ 1, … và ký Sổ điểm lớp với Học bạ (Thứ 6-7 tại VP).

- Triển khai thu học phí học kỳ 2 (46.000đ x 4 tháng = 184.000đ), hạn chót 30/01.

- Tổ chức cho HS lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

3.  Công tác Công đoàn, Đoàn TN

3.1. Công Đoàn: Quán triệt CBGVNV nêu cao vai trò, tích cực giảng dạy, công tác. Phối hợp với chính quyền tổ chức họp xét thi đua CBGVNV học kỳ 1.

3.2. Đoàn thanh niên: Củng cố hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Báo cáo kết quả công trình thanh niên. Trình khen thưởng các phong trào thi đua HS học kỳ 1. Tiếp tục duy trì các cuộc thi; Kiểm tra nề nếp học sinh.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện

Củng cố thư viện, bảo quản CSVC, tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

5. Công tác Văn phòng: Kiểm tra hoạt động dạy học. Kiểm tra việc ký Sổ điểm, học bạ kỳ 1. Thực hiện các kế hoạch, báo cáo. Chuẩn bị giấy khen, phần thưởng học sinh. Thực hiện các công việc LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Chuyển lương tháng 01. Lập kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ 2021.

7. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc. Kiểm tra vệ sinh, môi trường.

8. Công tác Bảo vệ, tạp vụ:  Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, nước uống phòng ban.

9. Họp hội:  

Thứ 5: 13h30 họp Hội đồng TĐKT (LĐT, CTCĐ, TT, TB TTrND, BTĐ).

Thứ 7: 15h30 họp BCH Đảng bộ. 
                                        T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH