10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 30


Tệp đính kèm :   tuan-30.doc   tuan-30.doc (45,5 KB)
SỞ GD- ĐT CÀ MAU                       COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                       Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

 Soá: 30/ KHT                        Phú Hưng, ngày 07 tháng 4  năm 2018

 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 30

( Töø ngaøy 09 tháng 4 ñeán ngaøy 14 thaùng 4 )

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn ( giáo án, báo giảng ) tiết dạy trên lớp

- Hoàn thành cơ bản Thao giảng, kiểm tra tay nghề

- Tổ Toán – Tin:  Hoàn thành danh sách học sinh, thủ tục thi nghề Tin học VP

* Kiểm tra – Đánh giá: Tăng cường kiểm tra M; điểm kiểm tra 15 phút, 1 tiết trong sổ điểm và trên mạng ( đến hết tuần 29 ) lớp 12: Hoàn thành các cột điểm: M, 15 phút, 1tiết trong sổ điểm cá nhân ( chủ nhật tuần 31 trường kiểm tra )

- Điều chỉnh kiểm tra 15 phút, 1 tiết trước khi kiểm tra học kỳ 

* Thi đua – khen thưởng:

* Dạy thêm học thêm: Ôn tập kiểm tra

2. Công tác chủ nhiệm

- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra việc thực hiện nội quy lớp học

- Tăng cường giáo dục An toàn giao thông, phòng chống bạo lực

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học

- Thông báo kết quả xếp loại hạnh kiểm tháng 3

- Thực hiện kế hoạch lao động ( theo kế hoạch )

 Lớp 11: Ôn tập Tin học VP, hoàn thành thu tiền lệ phí dự thi

 Lớp 12:

- Tăng cường giáo dục học sinh ý thức học tập, cho học làm hồ sơ đăng ký các trường ĐH, CĐ

- Tổ chức nhóm học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ, thi THPTQG

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Thông báo xếp loại thi đua CB, GV, NV tháng 3

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học…

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh, tiếp tục sửa chữa điện, quạt, hệ thống Âm thanh, sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên

5. Văn phòng: Pho to đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ II, Hồ sơ thi THPTQG, kiểm tra vào điểm của giáo viên, thông báo điểm trên sổ LLĐT, hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo…

6. Tài vụ: Hoàn thành lương tháng 4. Hoàn thành bảng kê chứng từ, giấy rút tiền, ra phiếu chi, thực hiện nhiệm vụ phát sinh…

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Hướng dẫn HS đăng ký dự thi THPTQG, ĐH, CĐ: Thầy Thi, Tuấn, GVCN

10. Họp:

- 16 giờ ( Thứ 6 ): Họp tổ văn phòng tại VP hiệu trưởng

- 16 giờ ( thứ 7 ): Họp Hội đồng sư phạm sau đó họp tổ chuyên môn
 BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH