10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 26


Tệp đính kèm :   tuan-26.doc   tuan-26.doc (44,5 KB)
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU                       COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                       Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

   Soá: 26/ KHT                          Phú Hưng, ngày 10 tháng 3  năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 26

( Töø ngaøy 12 tháng 3 ñeán ngaøy 17 thaùng 3 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn ( giáo án, báo giảng ) tiết dạy trên lớp

- Tăng cường Thao giảng, dự giờ đột xuất

- Tổ GDTC-GDQP-CD: Tổ chức luyện tập Điền kinh thi vòng tỉnh

- Nhận sách ôn thi THPTQG năm 2018 tại Thư viện

- Phân công giáo viên dạy các môn thi THPTQG rà soát bổ sung chương trình ôn tập

- Các tổ phân công GV chuẩn bị cho Hội thảo của tổ về “ đổi mới phương pháp dạy, KT-ĐG phát huy phẩm chất, năng lực học sinh”

* Kiểm tra – Đánh giá: Thực hiện kế hoạch kiểm tra vào điểm

* Thi đua – khen thưởng: Viết sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu quy định

* Thực hiện kế hoạch dạy thêm học thêm

2. Công tác chủ nhiệm

- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh ( nghiêm cấm học sinh mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón trong trường )

- Thực hiện về sinh lớp học, tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực

- Thực hiện kế hoạch lao động ( theo kế hoạch )

Lớp 12: Rà soát hồ sơ học sinh, sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung ( giấy khai sinh, học bạ, bằng THCS, giấy CN nghề… ) chấn chỉnh lại ý thức học tập chính khóa, ôn tập, tổ chức ôn thi THPTQG, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký các trường ĐH, CĐ

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Sơ kết hoạt động ngày 8/3

3.2. Đoàn thanh niên: Triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học…

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh…

5. Văn phòng: Lên danh sách học sinh trong sổ đăng bộ; thống kê sĩ số học sinh; sắp xếp hồ sơ học sinh, hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo…

6. Tài vụ: Lập bảng kê chứng từ còn tồn đọng tháng 1, 2, 3 và rút tiền thanh toán. Lập dự toán năm 2018, thực hiện nhiệm vụ phát sinh

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:

Thứ 7

- 15 giờ: Họp Kế toán, thủ quỹ, LĐT

- 16 giờ: Họp tổ chuyên môn

- 17 giờ: Họp LĐT, GV dạy và chủ nhiệm lớp 12

 

 BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH
Số:số 34/KHTuần
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:06/05/2018 6:37:05 CH
Số:số 33/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 33
Ngày BH:28/04/2018 9:22:45 SA