10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 25


Tệp đính kèm :  
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU                  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

  Soá: 25/ KHT                        Phú Hưng, ngày 03 tháng 3  năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 25

( Töø ngaøy 05 tháng 3 ñeán ngaøy 10 thaùng 3 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn ( giáo án, báo giảng ) tiết dạy trên lớp

- Tạo điều kiện cho giáo viên dự thi GV dạy giỏi vòng tỉnh; phân công dạy thay  cho GV đi dự thi

- Tăng cường ôn thi casio vòng tỉnh

- Thực hiện kế hoạch dự giờ, thao giảng học kỳ II

- Tổ GDTC-GDQP-CD: Hoàn thành danh sách Điền kinh, Bơi lội, tổ chức luyện tập

- Các tổ phân công GV chuẩn bị cho Hội thảo của tổ về “ đổi mới phương pháp dạy, KT-ĐG phát huy phẩm chất, năng lực học sinh”

* Kiểm tra – Đánh giá: Thực hiện kế hoạch kiểm tra vào điểm

* Thi đua – khen thưởng: Viết sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu quy định

* Thực hiện kế hoạch dạy thêm học thêm

2. Công tác chủ nhiệm

- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh ( nghiêm cấm học sinh mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón trong trường )

- Thực hiện về sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực

- Thực hiện kế hoạch lao động ( theo kế hoạch )

- Thu tiền học thêm và đăng nộp về thủ quỹ

- Thông báo xếp loại hạnh kiểm tháng 3

Lớp 12: Rà soát hồ sơ học sinh, sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung ( giấy khai sinh, học bạ, bằng THCS, giấy CN nghề… )

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

3.2. Đoàn thanh niên: Triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh…

5. Văn phòng: Lên danh sách học sinh trong sổ đăng bộ; thống kê sĩ số học sinh; sắp xếp hồ sơ học sinh, hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo…

6. Tài vụ:  lập bảng lương tháng 3; hoàn thành các báo cáo, biên bản, chứng từ chuẩn bị bàn giao kế toán. Thông báo đến CB, GV, NV đến kỳ hạn nâng lương hoàn thành hồ sơ ( nếu có )

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp: 16 giờ ( thứ 4 ) Họp Hội đồng đấu thầu Căn tin ( Văn Thi, Thúc, Cường, Hiển, Nguyên, Hoài Phương, Diệu  ); 16 giờ thứ 7: Mở thầu Căn tin, thành phần: HDĐT + người tham gia đấu thầu ); 14 giờ thứ 6: Bàn giao kế toán ( HT, KT cũ và mới, Thủ quỹ, TV SGD- ĐT )

10. Đưa HS Dự thi Casio vòng tỉnh: Nguyễn Hải Âu, Phạm Văn Lưu( 12 giờ thứ 7: Tập trung tại trường )BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH
Số:số 34/KHTuần
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:06/05/2018 6:37:05 CH
Số:số 33/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 33
Ngày BH:28/04/2018 9:22:45 SA