10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 24


Tệp đính kèm :   tuan-24.doc   tuan-24.doc (44 KB)
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU                  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

 Soá: 24/ KHT                                      Phú Hưng, ngày 24tháng 02 năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 24

( Töø ngaøy 26 tháng 02 ñeán ngaøy 03 thaùng 03 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nề nếp chuyên môn ( giáo án, báo giảng ) tiết dạy trên lớp

- Thực hiện kế hoạch dự giờ, thao giảng học kỳ II

- Tổ GDTC-GDQP-CD: Hoàn thành danh sách Điền kinh, Bơi lội, tổ chức luyện tập

- Tăng cường ôn tập Casio, thi giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh

* Kiểm tra – Đánh giá

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vào điểm

* Thi đua – khen thưởng: Viết sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu quy định

* Thực hiện kế hoạch dạy thêm học thêm

2. Công tác chủ nhiệm

- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh ( nghiêm cấm học sinh mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón trong trường )

- Thực hiện về sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực

- Thực hiện kế hoạch lao động ( theo kế hoạch )

- Thông báo học thêm từ tuần 24. Chuẩn bị thu tiền học thêm vào tuần 25

Lớp 12: Rà soát hồ sơ học sinh, sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung ( giấy khai sinh, học bạ, bằng THCS, giấy CN nghề… )

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Triển khai hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

3.2. Đoàn thanh niên:

- Triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn TNCSHCM. Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh…

5. Văn phòng: Lên danh sách học sinh trong sổ đăng bộ; thống kê sĩ số học sinh; sắp xếp hồ sơ học sinh, hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo…

6. Tài vụ:

- Tiếp tục hoàn thành các công việc còn tồn đọng tuần 23

- Thanh toán các khoản tiền còn tồn đọng ( nếu có ) lập bảng lương tháng 3; hoàn thành các báo cáo chuẩn bị bàn giao kế toán

- Thông báo đến CB, GV, NV đến kỳ hạn nâng lương hoàn thành hồ sơ

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:

-  16 giờ 30 phút ( thứ 5): Họp Ban chi ủy ( Phú, Thành, Thi, Thanh, Phương )

-  16 giờ ( thứ 7 ): Họp chi bộ

  BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH