10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 22


Tệp đính kèm :   tuan-22.doc   tuan-22.doc (45,5 KB)
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU                  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                    Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

 Soá: 22/ KHT                                     Phú Hưng, ngày 03 tháng 02 năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 22

( Töø ngaøy 05 tháng 02 ñeán ngaøy 10  thaùng 02  )

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn ( soạn và gửi giáo án đến tổ trưởng  ) tổ trưởng kiểm duyệt và gửi về Phgos hiệu trưởng

- Tổ trưởng phân công dạy thay cho giáo viên nghỉ phép, đi công tác

- Thực hiện thời khóa biểu dạy thêm, ôn thi Đại học

- Tăng cường ôn tập Casio các môn thi vòng tỉnh

- Tạo điều kiện cho giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh

* Kiểm tra – Đánh giá:Thực hiện kế hoạch kiểm tra, chấm bài, vào điểm

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường quản lý học sinh, củng cố lại nề nếp, kiểm tra tài sản lớp; thực hiện về sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường; Tuyên truyền ý nghĩa thành lập đảng CSVN

- Có biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện

- Hoàn thành đăng tiền học phí học kỳ II về thủ quỹ

Lớp 12: Cho học sinh đăng ký đi thăm quan “ trải nghiệm ” ở TP HCM và trường Đại học

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn:

- Hoàn thành danh sách thưởng cho CBGVNV học kỳ I; tiếp tục cho CB, GV, NV và người nhà ông Năm đăng ký đấu thầu bán căn tin trong trường ( thời gian đến tết nguyên đán )

- Có kế hoạch hoạt động  chào mừng  ngày 8/3

- Nhận danh sách các tổ chuyên môn giới thiệu công đoàn viên ưu tú chochi bộ đảng chăm bồi phát triển ( lập danh sách chung các tổ CM và chi đoàn GV gửi lên ) lập phiếu tín nhiệm… trình trước cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ khác…

3.2. Đoàn thanh niên:

- Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.

-  Gửi danh sách, biên bản đề nghị phát triển đảng viên về ban chi ủy ( trước ngày thứ 7 để tổng hợp lấy ý kiến toàn HĐSP )

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Tổ chức lao động vệ sinh; sắp xếp các phòng học thêm, Thiết bị…

5. Văn phòng:

- Hoàn thành danh sách, đơn ôn thi đại học; tổng hợp báo cáo

- Danh sách học sinh lớp 12 đăng ký đi thăm quan

- Hoàn thành các báo cáo của SGD – Trình HT ký duyệt và nộp về SGD

6 Tài vụ:

- Thanh toán các khoản tồn đọng cho CB, GV, NV

- Thông báo và điều chỉnh bảng lương tháng 02

- Chuyển lương cho giáo; quyết toán  quý IV với SGD …

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:  16 30 phút ( thứ 7 ): Họp Hội đồng sư phạm
Lưu ý: Lịch nghỉ tết sẽ thông báo chính thức vào buổi họp HĐSP
        BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH