10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 18


Tệp đính kèm :   tuan-18.doc   tuan-18.doc (45 KB)
  SỞ GD- ĐT CÀ MAU                COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                 Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

    Soá: 18/ KHT                             Phú Hưng, ngày 30 tháng 12 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 18

( Töø ngaøy 01 tháng 01 năm 2018 ñeán ngaøy 07 thaùng 01/2018  )

1. Công tác chuyên môn

- Nghỉ tết dương lịch 01/01/2018( CB, GV, NV HS toàn trường )

- Soạn giáo án, ghi báo giảng, sổ đầu bài theo thứ tự chương trình tuần học

- Kiểm tra học kỳ theo lịch

- Điều chỉnh chương trình môn học học kỳ II ( nếu có )

- Trả bài kiểm tra học kỳ cho học sinh đối chiếu điểm ( điều chỉnh nếu có sai sót ) thu lại bài KTHK nộp về văn phòng để lưu giữ

* Kiểm tra – Đánh giá

- Hoàn thành điểm TBM học kỳ I  trong sổ điểm lớp, cá nhân và trên mạng.

2. Công tác chủ nhiệm

- Có mặt 15 phút các buổi để ổn định nề nếp học sinh

- Hoàn thành dự kiến xếp loại học lực, hạnh kiểm học kỳ I

- Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện pháp luật, kiểm tra, kiểm điểm học sinh vi phạm, hoàn tất hồ sơ kỷ luật ( nếu có ) gửi về VPHT. Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh, bảo vệ tài sản lớp học ( chú ý lau , chùi cửa kính, tường lớp, trần nhà, cạo rửa các vết bẩn trong và ngoài lớp…)

- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện

- Thu và đăng nộp tiền học thêm giai đoạn cuối ( hạn chót vào thứ 4 )

Lớp 12: Hoàn thành các loại hồ sơ của học sinh ( Giấy khai sinh, bằng TNTHCS, Giấy nghề PT, học bạ… ) đối chiếu các loại hồ sơ )

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn:  Xếp loại thi đua giáo viên tháng 12

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.Tiếp tục thực hiện Báo tường học sinh dự thi vòng tỉnh.  Xếp loại thi đua các tập thể HS tháng 12, gửi về máy tính Văn phòng

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh, tổng hợp kiểm kê tài sản trường năm 2017

5. Văn phòng: Kiểm tra kế hoạch vào điểm của giáo viên, đánh các biểu mẫu sơ kết học kỳ I. Trực cho giáo viên vào điểm

6 Tài vụ: - Rút kinh phí tiền thưởng năm học 2016-2017 phát cho CB, GV có thành tích

- Hoàn thành các biên bản kiểm kê các loại quỹ trình Hiệu trưởng

- Làm việc với Tài vụ SGD – ĐT về kinh phí năm 2018

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:

- Thứ 3, 4, 5: Đảng viên học NQ VI BCHTW Đảng khóa XII tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện ( Theo danh sách đã thông báo )

-  16 giờ ( thứ 6 ) Họp chi ủy ( Phú, Thành, Thi, Thanh, Phương )

- 15 giờ ( thứ 7 ): Họp chi bộ ( kiểm điểm đánh giá cuối năm ) yêu cầu ĐV chuẩn bị bản kiểm điểm…Gửi nhận xét ĐV về Đ/C Thành, hạn chót vào thứ 3 )

- 17 giờ 30 phút ( thứ 7):  Họp GV dự thi GV giỏi cấp tỉnh

- 7 giờ ( chủ nhật ): Kiểm tra hồ sơ GV ( Báo giảng, CT, Sổ điểm, Sổ đầu bài, sổ họp, KH cá nhân, KHCN, sổ CN, bảng XLHK tháng 9, 10, 11, 12, dự kiến XLHKHKI. ( LĐT, TT, TP, TTND )

 BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH