10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 16


Tệp đính kèm :   tuan-16.doc   tuan-16.doc (45 KB)
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU                      COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                      Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

 Soá: 16/ KHT                          Phú Hưng, ngày 16 tháng 12 năm 2017

 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 16

( Töø ngaøy  thaùng 18 tháng 12 ñeán ngaøy 24 thaùng 12  )

1. Công tác chuyên môn

- Xem xét các loại hồ sơ chuyên môn ( chương trình, giáo án, báo giảng, sổ điểm, sổ đầu bài…) chuẩn bị trường kiểm tra và đoàn kiểm tra của SGD-ĐT

- Hoàn thành đề, đáp án kiểm tra học kỳ I ( theo kế hoạch )

- GV dạy lớp 12 và dạy Tin học tăng cường sử dụng máy chiếu trong giảng dạy

- Các tổ chủ động lên lịch tập huấn sử dụng máy tương tác thông minh cho giáo viên

- Hướng dẫn học sinh  ôn tập kiểm tra học kỳ I

- Tổ GDCD-TD-QP: Bố trí cho giáo viên tập huấn ( theo kế hoạch của SGD-ĐT

- Tổ Toán, Hóa-Sinh, Lý: Tăng cường hướng dẫn học sinh chuẩn bị Casio, vòng tỉnh

- Tổ Sử: phối hợp với Đoàn TN ngoại khóa trước cờ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12 và ngày thành lập QĐNDVN 22/12

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể để giáo dục học sinh

* Kiểm tra – Đánh giá:

- Hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên và một tiết trước kiểm tra học kỳ

2. Công tác chủ nhiệm

- Tổ chức cho học sinh làm đề cương ôn tập học kỳ I. Thông báo lịch kiểm tra học kỳ I

- Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện pháp luật, kiểm tra, kiểm điểm học sinh vi phạm, hoàn tất hồ sơ kỷ luật ( nếu có ) gửi về VPHT.

- Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh, bảo vệ tài sản lớp học ( chú ý lau , chùi cửa kính, tường lớp, trần nhà, cạo rửa các vết bẩn trong và ngoài lớp…)

- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện

- Thu tiền học thêm giai đoạn cuối

- Thu tiền BHYT và điều chỉnh các thông tin thiếu sót

Lớp 12: Hoàn thành các loại hồ sơ của học sinh ( bằng TNTHCS, giấy cứng nhận nghề PT, Giấy khai nsinh, học bạ …)

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn:  Hoàn thành danh sách đăng ký TĐKT năm học, đăng ký viết SKKN. Hoàn thành chứng từ chuẩn bị Quyết toán kinh phí công đoàn với liên đoàn lao động tỉnh

3.2. Đoàn thanh niên:  Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học,tập thể dục giữa giờ, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.Tiếp tục thực hiện Báo tường học sinh dự thi vòng tỉnh. Phổ biến cuộc thi học kỳ nghiêm túc

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh, lên các biểu bảng kiểm kê tài sản ( theo quy định của Sở Giáo dục ), chuẩn bị các phòng KTHK I

5. Văn phòng: Kiểm tra kế hoạch vào điểm của giáo viên, đánh các biểu mẫu sơ kết học kỳ I. Pho to đề KT học kỳ. Cùng tài vụ hoàn thành danh sách BHYT học sinh

6 Tài vụ: Hoàn thành viết lai học phí, danh sách, tiền BHYT đăng nộp về BHXH huyện. Đối chiếu, hoàn thành các báo cáo: NS, BHXH, HP… chuẩn bị quyết toán quý IV

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp ( Thứ 5 ), 15 giờ: Duyệt đề, đáp án KTHKI ( LĐT, TT, TP )                                                                                                                                                    BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH