10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 10


Tệp đính kèm :   tuan-10.doc   tuan-10.doc (42,5 KB)
   Sôû GD&ÑT Caø Mau.                          COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng THPT Phuù Höng                                      Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc.

 Soá: 10/ KHT                                                                          Phú Hưng, ngày 04 tháng 11 năm 2017

 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 10

( Töø ngaøy 06  thaùng 11 ñeán ngaøy 12 thaùng 11 naêm 2017)

1. Công tác chuyên môn:

- Tổ chức Hội giảng, Thao giảng, dự giờ

- Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học ( theo mẫu )

- Đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm

- Hướng dẫn Casio Toán, lý, Hóa, Sinh, Vật lý

- Tổ chức hướng dẫn giáo viên sử dụng máy tương tác thông minh

- Thực hiện nề nếp dạy thêm ( Giáo án soạn in ra VB giấy, có chương trình kèm theo )

* Thực hiện kế hoạch kiểm tra, chấm bài vào điểm trên mạng và sổ điểm

( Nếu điểm kiểm tra tỷ lệ thấp giáo viên báo cáo tổ trưởng hoặc LĐT để kiểm tra lại)

2. Công tác chủ nhiệm:

 Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 15 năm thành lập trường

- Phân công học sinh chuẩn bị cho tọa đàm 20/11 và kỷ niệm 15 năm thành lập trường  ( tổ chức vào ngày thứ 7-18/11 )

- Chấn chỉnh lại nề nếp, tác phong, thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của lớp của trường

- Tuyên truyền phòng chống bệnh,  vệ sinh trong và chung quanh lớp học ( học sinh bệnh cho nghỉ học để điều trị, tránh truyền nhiễm, lây lan )

Lớp 10: Nhận học bạ viết theo mẫu

3.  Công tác Đoàn thể:

3.1. Công Đoàn:

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11, phối hợp với LĐT, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11, thực hiện nhiệm vụ khác…

3.2. Đoàn thanh niên:

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11, và 15 năm thành lập trường; tuyển chọn tiết mục văn nghệ luyện tập chuẩn bị cho 20/11

- Phân công thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị buổi tọa đàm, lễ 20/11… ( các ND họp chi ủy )

- Phối hợp với GV thể dục cho học sinh lớp 11, 12 tập thể dục giữa giờ

            4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

            - Lắp đặt máy chiếu phục vụ cho giảng dạy

- Lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, sửa chữa CSVC, sắp xếp phòng truyền thống, mua sắm tủ trưng bày…

5. Văn phòng: Phát học bạ cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10 viết và nhận lại, sắp xếp HS khoa học

6. Tài vụ: Viết lai học phí, Hoàn thành lương tháng 11 và lương truy lãnh

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh đến học sinh

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:

10. BCĐ cho hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và 15 năm thành lập trường thực hiện tốt các việc được phân công

  BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH