10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN


Tệp đính kèm :   tuan-11.doc   tuan-11.doc (43 KB)
   Sôû GD&ÑT Caø Mau.          COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng THPT Phuù Höng                               Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc.

 Soá: 11/ KHT                                                           Phú Hưng, ngày 11 tháng 11 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 11

( Töø ngaøy 13  thaùng 11 ñeán ngaøy 19 thaùng 11 naêm 2017)

1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục tổ chức Hội giảng, Thao giảng, dự giờ

- Hoàn thành dăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,  sáng kiến kinh nghiệm ( tổ trưởng nộp về VP vào thứ 7 )

- Hướng dẫn Casio Toán, lý, Hóa, Sinh, Vật lý

- Thực hiện nề nếp dạy thêm .Tổ chức cho học sinh ôn thi học sinh giỏi Quốc gia

* Thực hiện kế hoạch kiểm tra, chấm bài vào điểm trên mạng và sổ điểm

( Nếu điểm kiểm tra tỷ lệ thấp giáo viên báo cáo tổ trưởng hoặc LĐT để kiểm tra lại)

2. Công tác chủ nhiệm: Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 15 năm thành lập trường

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam và 15 năm thành lập trường

- Tổ chức tập hát bài Quốc ca. Mỗi lớp 2 cây cờ Tổ quốc ( nộp vào thứ 5 cho đoàn trường )

- Tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ( giờ sinh hoạt thứ 7 )

- Tổ chức tập dượt chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày nhà giáo VN và 15 năm thành lập trường

- CN có mặt trong buổi tập dượt chiều thứ 6 và chuẩn bị lễ ngày CN

- Chấn chỉnh lại nề nếp, tác phong, thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của lớp của trường

- Tuyên truyền phòng chống bệnh,  vệ sinh trong và chung quanh lớp học ( học sinh bệnh cho nghỉ học để điều trị, tránh truyền nhiễm, lây lan )

Thứ 7: Sau tiết cuối tổng vệ sinh lớp học và khu vực trường

Lớp 12: Chủ động đưa giấy CNTT cho học sinh về rút Bằng TNTHCS ( bản chính )

3.  Công tác Đoàn thể:

3.1. Công Đoàn: Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt buổi tọa đàm và lễ 20/11 15 năm thành lập trường…

3.2. Đoàn thanh niên:  Chuẩn bị tốt cho tọa đàm và những việc chuẩn bị lễ kỷ niệm 20/11 và 15 năm ….Tổng duyệt chương trình

            4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Chuẩn bị tốt CSVC cho lễ kỷ niệm 20/11 và 15 năm thành lập trường ( vệ sinh trường, lớp, phát cỏ, nhà vệ sinh… ) chuẩn bị các phòng để lắp 10 máy chiếu mới

5. Văn phòng: Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20/11 và 15 năm thành lập trường ( nước suối, hoa cài áo, sơ mi nut để tài liệu cho đại biểu, nước trà…

6. Tài vụ: Viết lai học phí

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh đến học sinh

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:

- 16 giờ 30 phút (  thứ 5 ): Họp Hội đồng sư phạm

- 15 giờ 30 ( Thứ 6 ): Tổng duyệt chương trình chào mừng …( GVCN+ HS )

- Thứ 7:  Hoàn thành công tác chuẩn bị CSVC ( rạp, bàn ghế, sân khấu, khẩu hiệu…) cho lễ kỷ niệm 20/11 và 15 năm thành lập trường trước 16 giờ ( các tiểu ban có mặt để hoàn thành công việc )

- 6 giờ 45 phút ( chủ nhật, ngày 19/11 ): Lễ mít tinh KN 20/11 và 15 năm thành lập trường ( CB, GV, NV, HS và khách mời tham dự )

BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH