10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 03/KH-Tuần 18/09/2020 Kế hoạch tuần 03 Tuan---03.docx (23,88 KB)
Số 02/KH-Tuan 12/09/2020 Kế hoạch tuần 02/2020 Tuan-02.doc   Tuan-02.doc (40,5 KB)
Số 113/KH-THPT 01/09/2020 Kế hoạch tuần 01-2020 Tuan-01.doc   Tuan-01.doc (39,5 KB)
Số 37/KH-THPT 04/07/2020 Kế hoạch hè 2020 KH-he-2020.doc   KH-he-2020.doc (43,5 KB)
Số 36 04/07/2020 Kế hoạch tuần 36-2020 KH---Tuan-36-(1).doc   KH---Tuan-36-(1).doc (61,5 KB)
Số 35/KH-Tuan 27/06/2020 Kế hoạch tuần 35
Số 34 20/06/2020 Kế hoạch tuần 34 KH---Tuan-34.doc   KH---Tuan-34.doc (58 KB)
Số 33KH tuan 12/06/2020 Kế hoạch tuần 33/2020
Số 32/KH - THPT 06/06/2020 Kế hoạch tuần 32 KH---Tuan-32.doc   KH---Tuan-32.doc (55,5 KB)
Số 31/KH Tuần 29/05/2020 Kế hoạch tuần 31/2020 KH---Tuan-31.doc   KH---Tuan-31.doc (55,5 KB)
Số 30/HK-Tuan 23/05/2020 Kế hoạch tuần 30/2020 KH---Tuan-30.doc   KH---Tuan-30.doc (51 KB)
Số 29/KH-Tuan 16/05/2020 Kế hoạch tuần 29-2020 KH---Tuan-29.doc   KH---Tuan-29.doc (51 KB)
Số 28/HK - Tuan 09/05/2020 Kế hoạch tuần 28-2020 KH---Tuan-28-(1).doc   KH---Tuan-28-(1).doc (52 KB)
Số 27/KH - Tuan 03/05/2020 Kế hoạch tuần 27 KH---Tuan-27.doc   KH---Tuan-27.doc (52,5 KB)
Số 26/KHTuan 26/04/2020 Kế hoạch tuần 26/2020 KH---Tuan-26.doc   KH---Tuan-26.doc (52 KB)
Số 22/KHTuan 07/03/2020 Kế hoạch tuần 22/2020 KH---Tuan-22.doc   KH---Tuan-22.doc (46,5 KB)
Số 21/KHT 29/02/2020 Kế hoạch dạy học trở lại sau khi tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19 KH---tiep-tuc-DH-tu-02-3-2020.doc   KH---tiep-tuc-DH-tu-02-3-2020.doc (49 KB)
Số 23/KTuan 14/02/2020 Kế hoạch tuần 23/2020 KH---tuan-23.doc   KH---tuan-23.doc (46,5 KB)
Số 21/KH-Tuan 01/02/2020 Kế hoạch tuần 21/2019 KH---tuan-21.doc   KH---tuan-21.doc (44 KB)
Số 20/KH Tuan 12/01/2020 Kế hoạch tuần 20 KH---tuan-20-(1).doc   KH---tuan-20-(1).doc (79,5 KB)
Số 19/KHT 03/01/2020 Kế hoạch tuần 19/2020
Số 17/HK-Tuan 20/12/2019 Kế hoạch tuần 17/2019 Tuan-17.doc   Tuan-17.doc (51,5 KB)
Số 16/KH-Tuan 15/12/2019 Kế hoạch tuần 16/2019 Tuan-16-(1).doc   Tuan-16-(1).doc (53,5 KB)
Số 16/KH - Tuan 13/12/2019 Kế hoạch tuần 15/2019 Tuan-16-(2).doc   Tuan-16-(2).doc (53,5 KB)
Số 15/KT -Tuần 06/12/2019 Kế hoạch tuần 15/2019 Tuan-15.doc   Tuan-15.doc (52,5 KB)
Số 14/KH-Tuan 30/11/2019 Kế hoạch tuần 14/2019 Tuan-14.doc   Tuan-14.doc (53,5 KB)
Số 13/KHT 22/11/2019 Kế hoạch tuần 13/2019 Tuan-13.doc   Tuan-13.doc (52 KB)
Số 12KHT 15/11/2019 Kế hoạch tuần 12/2019 Tuan-12-(2).doc   Tuan-12-(2).doc (56,5 KB)
Số 11/KH Tuan 09/11/2019 Kế hoạch tuần 11/2019 Tuan-11.doc   Tuan-11.doc (52 KB)
Số 10/KHT - THPT 02/11/2019 Kế hoạch tuần 10/2019 Tuan-10-(2).doc   Tuan-10-(2).doc (51 KB)
Số 09/KHTuan 25/10/2019 Kế hoạch tuần 09/2019 Tuan-09.doc   Tuan-09.doc (51,5 KB)
Số 08/KH- Tuan 19/10/2019 Kế hoạch tuần 08/2019 Tuan-08-(1).doc   Tuan-08-(1).doc (50,5 KB)
Số 07/KHTuan 12/10/2019 Kế hoạch tuần 07/2019 Tuan-07-(1).doc   Tuan-07-(1).doc (49,5 KB)
Số 05/KHTuan 29/09/2019 Kế hoạch tuần 05/2019 Tuan-05.doc   Tuan-05.doc (48,5 KB)
Số 04/KHT 22/09/2019 Kế hoạch tuần 04/2019 Tuan-04.doc   Tuan-04.doc (56 KB)
Số 03 /KHT 18/09/2019 Kế hoạch tuần 03/2019 Tuan-03.doc   Tuan-03.doc (47 KB)
Số 02/KHT 02/09/2019 Kế hoạch tuần 01/2019 tuan-01.doc   tuan-01.doc (46 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH