10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tháng 9-2020


Tệp đính kèm :   Ke-hoach-thang-09.doc   Ke-hoach-thang-09.doc (34,5 KB)
   SỞ GD-ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 112/KH-THPT                                    Phú Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9

 

Chủ đề: Chào mừng Quốc khánh 02/9 và ngày khai giảng năm học 05/9.

1. Công tác tư tưởng.

CB, GV, NV nắm các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Ổn định tư tưởng, tập trung tinh thần trách nhiệm vào nhiệm vụ công tác.

2. Công tác chuyên môn.

- Điều chỉnh PPCT các môn học, DH tự chọn, giáo dục NGLL, nghề PT 11 lịch kiểm tra và điểm,... 35 tuần, riêng môn TD, QP 33 tuần (trước 05/9).

- Tổ chức Khai giảng và dạy học theo kế hoạch của Sở GD.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, nề nếp dạy học.

- Xây dựng chỉ tiêu bộ môn, các loại kế hoạch theo mẫu (trong tuần 3).

- Bồi dưỡng HSG lớp 12 (Quý, Linh, Phiết, Âu, L.Phương, Hiền, Phấn, Nguyên).

- Tổ chức dạy thay cho GV đi bồi dưỡng chuẩn C1.

3. Công tác chủ nhiệm.

- Triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của ngành, của trường và Đoàn trường.

- Tập trung HS, sắp xếp, ổn định tổ chức lớp (ngày 01/9).

- Triển khai, quán triệt nội quy, nhiệm vụ HS, ... (ngày 03/9).

- Tổ chức lao động theo kế hoạch (ngày 04/9).

- Nắm tình hình học sinh; xây dựng nội quy của lớp; ổn định học tập, thi đua (tuần 01). 

- Sắp xếp hồ sơ lớp; tổ chức đại hội lớp (tuần 02).

- Đại hội Chi đoàn; Hội nghị CMHS; Hoàn thành chỉ tiêu, KH chủ nhiệm (tuần 03).

4. Công tác đoàn thể.

- Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV thực hiện nhiệm vụ năm học mới; Phối hợp với chính quyền

- Đoàn thanh niên: Củng cố tổ chức Đoàn-Hội; Điều chỉnh nội quy học sinh, tiêu chuẩn xếp loại giờ học; Thành lập đội cờ đỏ; Phối hợp với GVCN để ổn định nề nếp và tổ chức thi đua HS.

5. Công tác thư viện - thiết bị - lao động.

- Thư viện rà soát, sắp xếp sách báo, tài liệu; Xây dựng KH công tác; Trực nghiêm túc.

- Sắp xếp phòng học, sửa chữa CSVC; Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

6. Công tác Văn phòng: Cấp phát văn phòng phẩm; Chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu đầu năm; Lên lịch trực VP; Sắp xếp hồ sơ HS; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

7. Công tác tài vụ: Thực hiện các KH, báo cáo các tài chính; Chuyển lương (ngày 03/9); Hoàn thành tăng giờ; Thực hiện các khoản thu đầu năm.

8. Công tác Y tế: Xây dựng KH công tác; Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền phòng bệnh; Kiểm tra vệ sinh.

9. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

10. Họp hội.

- Ngày 04/9: 7h00 họp BCH Đảng bộ mở rộng (BCH Đảng bộ, BT các Chi bộ, tổ trưởng); 8h00 họp Chi bộ; 9h00 họp Tổ chuyên môn.

- Ngày 05/9: 7h00 khai giảng năm học (toàn thể CB, GV, NV, HS và khách mời).

- Ngày 19/9: 16h00 họp tổ chuyên môn.

- Ngày 27/9: Hội nghị CMHS (7h00 lớp 10,11, 13h30 lớp 10).
                                        T/M Đảng ủy-Lãnh đạo trường

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH